De Europese Waterwet blijft!

2 januari 2020

De Europese Waterwet blijft!

De waterwet – de zogenaamde Kaderrichtlijn Water – is ‘fit for purpose’. Dit besloot de Europese Commissie na een twee jaar durende evaluatie. Dit is geweldig nieuws! Alle lidstaten committeren zich en koersen hiermee op een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa, uiterlijk in 2027.

#Protectwater

De Europese Commissie organiseerde vorig jaar een zogenoemde publieksraadpleging, zodat de inwoners van Europa mede konden bepalen of de wet nog voldeed. Meer dan 375.000 mensen riepen toen de Europese Commissie op om Europa’s waterwet te behouden. De #ProtectWater-campagne, geleid door natuurorganisaties zoals WWF, Wetlands International en de European Anglers Association, maakte het voor alle Europeanen makkelijk om hieraan bij te dragen. Ook de Natuur en Milieufederaties riepen hun achterban op om hun stem te laten horen. Dankzij #ProtectWater konden heel veel mensen laten weten gezonde rivieren en andere wateren heel belangrijk te vinden. En vooral een sterke wet te willen die dit allemaal beschermt.

Waterwet cruciale pijler

De boodschap van de Europese Commissie is duidelijk: de Europese waterwet is een cruciale pijler in de milieuwetgeving van de EU en blijft ongewijzigd. De resultaten van de evaluatie benadrukken dat de vertraging bij het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water ‘grotendeels te wijten is aan onvoldoende financiering, langzame implementatie en onvoldoende integratie van milieudoelstellingen in beleid, en niet aan tekortkomingen in de wetgeving’.

Bron: Nature Today, Tekst: Amy Greve, Wereld Natuur Fonds