Cultuurfonds Drenthe ondersteunt graag meer natuurprojecten

15 april 2024

Cultuurfonds Drenthe ondersteunt graag meer natuurprojecten

Het Cultuurfonds Drenthe subsidieert jaarlijks vele goede doelen op het gebied van cultuur én natuur in de provincie, maar het aantal aanvragen uit de ‘natuurhoek’ blijft achter. Er zijn veel mogelijkheden: zo kun je als stichting of vereniging een reguliere aanvraag doen, maar is er ook een versnelde procedure mogelijk voor materialen en educatieve projecten. Als laatste kunnen ook amateuronderzoekers in veldbiologie financiering aanvragen.

De reguliere aanvraag: van boek tot onderzoek

Voor grotere projecten is een reguliere aanvraag passend. Het bestuur vergadert over deze verzoeken en toetst of ze voldoen aan de criteria. Zo kunnen alleen stichtingen of verenigingen een aanvraag indienen. De algemene richtlijnen om voor een reguliere subsidie in aanmerking te komen, vind je hier: https://www.cultuurfonds.nl/algemene-richtlijnen

In deze categorie deden verschillende organisaties een succesvolle aanvraag. Zo kreeg de Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels in 2023 bijna €7000 toegekend voor de aanschaf van zenders in het onderzoek naar het broedsucces van wulpen in Drenthe. Het Drentse Landschap kreeg een bijdrage van €3000 voor een boek over de Schepping, het bijzondere natuurlandgoed van ecoloog en Zilveren Anjer-winnaar Eef Arnolds. De eerstvolgende deadline voor een aanvraag is 17 mei. Een aanvraag indienen kan via de website van het Cultuurfonds: https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen

Versnelde aanvraag voor materialen en educatie

Minstens zo interessant voor natuurverenigingen en werkgroepen in Drenthe is de zogenaamde versnelde procedure. Deze aanvraag is bedoeld voor bijvoorbeeld materialen om onderzoek mee te doen, nestkasten of plantgoed voor natuurtuinen, of het inrichten van een expositie. Per aanvraag die aan de voorwaarden voldoet wordt 50% van de kosten vergoed met een maximum van €3000. Voor educatieve projecten, zoals het organiseren van workshops of trainingen, is een bedrag van €1000 beschikbaar. Ook hiervoor geldt dat maximaal 50% van de totale kosten wordt vergoed. Meer informatie vind je hier: https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/drenthe/natuur-en-erfgoed

Aanvraag voor amateuronderzoekers veldbiologie

Dan is er nog het Meester Prikkebeenfonds, een fonds op naam dat wordt beheerd door het Cultuurfonds, voor amateuronderzoekers die geen stichting of vereniging als rechtspersoon achter zich hebben. Huismussenonderzoeker René Oosterhuis uit Leek deed succesvol een aanvraag bij dit fonds voor de aanschaf van een warmtebeeldcamera. Hiermee is hij beter in staat om de slaapplekken van huismussen in kaart te brengen. Volgens René was de aanvraag via de website redelijk eenvoudig te doen met goede uitleg en duidelijkheid over de procedure. Meer informatie over het Meester Prikkebeenfonds vind je hier: https://www.cultuurfonds.nl/fondsen/meester-prikkebeen-fonds