Circulair zakendoen in Drenthe

14 september 2019

Circulair zakendoen in Drenthe

Na een vliegende start in 2017 blijft het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) groeien. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor dit succesvolle innovatiecluster de komende vier jaar met 1,6 miljoen euro te ondersteunen. Met deze hulp van de provincie én met de reeds ontwikkelde producten kan NICE in de komende jaar minimaal acht nieuwe innovatietrajecten starten en bemensen. NICE is niet alleen uniek voor Noord-Nederland maar voor heel Nederland: onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken samen aan kennis en producten voor een meer circulaire economie.

Gedeputeerde Henk Brink is trots op het initiatief: “Het is duidelijk dat we naar een andere economie, een circulaire economie, toe moeten werken. Net als overal zijn ook in Drenthe concrete voorbeelden essentieel om meer initiatieven op gang te krijgen.

Het vorige week gelanceerde initiatief door de Drentse woningcorporaties om circulair te gaan bouwen en renoveren is een goed voorbeeld dat mede met inzet van NICE en steun van de provincie tot stand is gekomen.

Ook de circulaire renovatie van het schoolgebouw van het Alfa College in Hoogeveen, waar met bedrijven en mbo- en hbo-studenten aan dit project wordt gewerkt, is een van die voorbeeldprojecten. Bedrijven doen al bouwend kennis en ervaring op en studenten leren op de werkplaats wat er nodig is om circulair te bouwen. NICE ontwikkelt dergelijke initiatieven en brengt partijen bij elkaar. Het is goed om te merken dat de lopende initiatieven van NICE al zorgen voor een grotere structurele interesse in deze nieuwe manier van werken bij bedrijven en studenten. Doen en van elkaar leren staat hierbij voorop. Dat past uitstekend bij Drenthe.”

Wat is NICE?
NICE staat voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie in Drenthe. De focus ligt op het doen van concrete projecten en het leren van nieuwe competenties. In de thema’s Bouw & Infra, Afval & Grondstoffen, Agri & Food en Stad & Regio worden bedrijven en grote opdrachtgevers in Drenthe gestimuleerd en geholpen om stappen te zetten naar een circulaire economie.