Buurtteam De Fledders voor een duurzame Kerspel

6 maart 2020

Buurtteam De Fledders voor een duurzame Kerspel

Hoe kan ik mijn woning verduurzamen? Kan dat wel met mijn woning? En wat kost het eigenlijk? Buurtteam De Fledders uit Vries wil in hun wijk bewoners helpen antwoorden te vinden op deze vragen en is daarom gestart met een project. In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft het buurtteam een plan opgesteld voor het verduurzamen van de woningen aan de Kerspel te Vries. Voor de uitvoering van het plan heeft het team subsidie gekregen van de gemeente Tynaarlo.

Inhoud van het project

Het plan is gericht op het verkrijgen van onafhankelijk advies voor het verduurzamen en/of energieneutraal maken van de eigen woning. Elke woning afzonderlijk een advies aanbieden is te kostbaar, maar door in de straat Kerspel drie verschillende type woningen te onderzoeken en daar een goed advies voor op te laten stellen, is het mogelijk om ook andere bewoners met hetzelfde type woning te adviseren. Alle maatregelen moeten erop gericht zijn om het uiteindelijke doel van het buurtteam te bereiken: een energieneutrale wijk in 2030.

Stand van zaken

In januari zijn in de Kerspel drie soorten woningen door een adviseur van Invent uit Beilen onderzocht. Op dinsdagavond 25 februari presenteerde de adviseur samen met het buurtteam zijn bevindingen en het advies aan alle bewoners van de Kerspel. Deze presentatie vond plaats tijdens een informatieavond in de obs de Vijverstee in Vries. Meer dan 30 bewoners waren daar aanwezig. Een groot deel van de aanwezigen gaf aan graag te willen praten over de persoonlijke situatie, ervaringen uit te willen wisselen en een kort gesprek te willen met een adviseur. Daarom organiseert het buurtteam een vervolg.

Informatieavond in Vries

Over Buurtteam De Fledders

Buurtteam De Fledders uit Vries heeft de afgelopen jaren veel succes en respons gehad op de acties rondom gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. Het buurtteam is daarmee een van de succesvolle energie-initiatieven in Drenthe. De aanpak heeft geleid tot bekendheid in de wijk en draagvlak voor energiebesparende maatregelen bij de bewoners. Het buurtteam wordt daarbij ondersteund door Buurkracht en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Meer weten? Neem contact op met:

Profiel Fabian de Wolf

Fabian de Wolf

Adviseur Drents Energieloket