Bermscouts: NMFD biedt ondersteuning bij ecologisch beheer bermen

15 september 2021

Bermscouts: NMFD biedt ondersteuning bij ecologisch beheer bermen

De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet zich in voor een dieren- en plantenrijk landschap, onder andere met het samenwerkingsproject Heel Drenthe Zoemt. Binnen Heel Drenthe Zoemt is het project Bermscouts opgericht. Met Bermscouts helpen we Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen bij de monitoring van bermen: we bieden handvatten om de effecten van het bermbeheer te meten, organiseren verschillende cursussen en veldinstructies en vragen aandacht voor bloeiende bermen en oevers.

Bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen in toenemende mate bij aan het ecologische beheer van bermen in Drenthe. Bermen worden geadopteerd, ingezaaid en soms ook gemaaid door lokale initiatiefgroepen in samenspraak met de grondeigenaar. Binnen initiatiefgroepen is echter niet altijd de kennis in huis om de bloei en groei van bermplanten structureel in beeld te brengen. Dat maakt het moeilijk om de effecten van maaibeheer op de plantengroei te monitoren. Daarom hebben we afgelopen zomer, samen met FLORON, Landschapsbeheer Drenthe, Vlinderwerkgroep Drenthe en Werkgroep Florakartering Drenthe, online cursussen en veldinstructies georganiseerd. Deze cursussen en excursies, voor Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen, gingen in op het monitoren van bermen en het herkennen en tellen van insecten in de berm, waaronder dagvlinders.

Foto gemaakt door Edwin Dijkhuis

Succesvolle ondersteuning

Een groot aantal mensen heeft deelgenomen aan de online cursusavonden en ook de veldinstructies en excursie voldeden duidelijk aan de behoefte. Ben je ook geïnteresseerd of heeft jouw berminitiatief ondersteuning nodig bij de monitoring van bermen? Dat is mogelijk! Een aantal berminitiatieven kan een veldinstructie krijgen over uitvoering van monitoring van hun berm(en) en/of hulp krijgen bij het opstellen van een monitoringsplan. Kijk voor de mogelijkheden op de website van Heel Drenthe Zoemt.

Meer informatie

Op de pagina Bermscouts zijn de presentaties van de online cursussen en veiligheidsinstructies voor werken in bermen langs de weg te vinden. Ook de Veldgids Ecologisch Bermbeheer is hier te downloaden. Lees hier meer over ecologisch beheer.

Bermscouts wordt uitgevoerd door FLORON, Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Werkgroep Florakartering Drenthe en de Vlinderwerkgroep Drenthe. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe.

 

  • Meer weten over ecologisch beheer in Drenthe?
    Eind 2018 spraken de provincie, gemeenten en waterschappen in Drenthe af om via ecologisch beheer bloeiende, soortenrijke bermen en oevers te gaan realiseren. Ecologisch beheer houdt in dat men bermen gefaseerd maait, het maaisel een paar dagen laten liggen en daarna afvoert. Zo verschraalt de bodem en komen er steeds meer bloeiende bermplanten. Het ongemaaide gedeelte biedt dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor vlinders, bijen en andere dieren en geeft kruiden de kans om langer te bloeien en zaad te zetten. Op de provinciale bermbeheerkaart is van elke berm in Drenthe te zien hoe deze door de provincie, de gemeente of het waterschap wordt beheerd.