Beloning duurzaam boeren krijgt stevig vervolg

9 februari 2023

Beloning duurzaam boeren krijgt stevig vervolg

Koeien aan de Dwingelerstroom in Drenthe

Boeren in de provincie Drenthe worden ook de komende jaren beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt met het project Duurzaam Boeren Drenthe, waarin duurzaamheidsdoelen zijn vastgesteld voor water, bodem, klimaat en stikstof. Worden deze doelen gerealiseerd, dan staat er voor de boer een beloning tegenover. 

Duurzaam Boeren Drenthe is een project waarin partners uit landbouw, natuur, milieu samen met de provincie aan de slag gaan met een duurzamere landbouw. Ook de Natuur en Milieufederatie Drenthe is betrokken. Het is een vervolg op het succesvolle project Duurzame Melkveehouderij Drenthe, dat zich in de afrondende fase bevindt. Bijna een derde van de Drentse melkveehouders werkte in deze regeling gezamenlijk aan het realiseren van duurzaamheidsdoelen.  

Doelgericht werken met KPI’s

De sleutel tot dit succes was dat boeren zelf aan het roer staan. Ze kunnen zelf sturen op kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Dit zijn doelen met daaraan gekoppelde waarden, in plaats van opgelegde maatregelen. Het droeg onder meer bij aan een goede samenwerking tussen landbouw en natuur- en milieuorganisaties en provincie. Daarbij zijn stappen gezet zijn ten aanzien van duurzaamheid en wordt recht gedaan aan het ondernemerschap van boeren. Op dit moment worden ook landelijk de mogelijkheden onderzocht voor een KPI-aanpak.   

De samenwerkende partners willen voor Drenthe de vaart erin houden en lanceren daarom Duurzaam Boeren Drenthe. De beloning voor het realiseren van doelen is verhoogd en er kunnen meer boeren meedoen. De regeling is twee jaar van kracht.  

Per deelnemer is er een maximale beloning van 5000 euro per jaar. Voorwaarde is dan wel dat er maximaal gescoord wordt op de doelen. Dat is een behoorlijke uitdaging, maar het zijn doelen waar goed op te sturen is en waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Wanneer bijvoorbeeld de stikstofuitstoot wordt verlaagd, gaan vaak ook de kosten omlaag. Denk bijvoorbeeld aan verbetering in de voederwaarde van gewassen, waardoor de aanvoer van dure aangekochte mineralen omlaag kan. Een duurzaam rendement van eigen Drentse bodem.  

In totaal is een budget gereserveerd voor de subsidieregeling van EUR 4.750.000,-. Duurzaam Boeren Drenthe wordt gefinancierd uit de investeringsagenda, Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en uit de versnellingsopgave van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.   

Nú aan de slag

Hoewel er veel gebeurt in de sector is dit wel bij uitstek het moment om door te pakken. “We willen onverminderd inzetten op biodiversiteit en ondernemerschap. Belonen voor doelen helpt bij het realiseren van de opgaven op het boerenerf. Daarom moeten we juist nu samen in beweging blijven”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet. De boeren zijn daarbij zelf aan zet en kunnen rekenen op de ervaring van hun collega’s en de samenwerking met de gebiedscontactpersonen in de regio. Een van de gebiedscontactpersonen is Tijmen Nagel. Voor hem is het helder: “Het is belangrijk dat we de verduurzamingsslag als boeren zelf oppakken. Zo kunnen we verduurzamen op een manier die past bij ons vakmanschap.”   

Wie kan meedoen?

Alle bedrijven met een professionele melkveehouderij kunnen zich vanaf 20 februari aanmelden via de website van SNN. Voor akkerbouwers en overige gemengde bedrijven met een akkerbouwtak worden de doelen op dit moment nog getest door een pilotgroep. Naast de beloningsregeling, volgt nog een stimuleringsregeling voor natuur- en landschapsonderdelen.  

Duurzame Boeren Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Agrarische Natuur Drenthe. 

Kijk voor meer informatie op de site van Duurzaam boeren Drenthe. 

Aan RTV Drenthe vertellen twee melkveehouders hoe zij aan de slag zijn met de verduurzaming van hun bedrijf.

Lees en bekijk hier wat ze te vertellen hebben

Meer weten?

Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe