Bekijk hier het Jaarverslag 2020 van de Natuur en Milieufederaties

16 juli 2021

Bekijk hier het Jaarverslag 2020 van de Natuur en Milieufederaties

In dit unieke jaar hebben we onder andere een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld, ons sterk gemaakt in de Regionale Energiestrategieën (RES) en steunden we wederom ruim duizend maatschappelijke initiatieven. Je leest het in ons Jaarverslag 2020, dat deze week gepubliceerd is.

Bekijk hier het Jaarverslag 2020

Gewaardeerde samenwerkingen
De twaalf Natuur- en Milieufederaties fungeren als verbinder van verschillende partijen om samen grotere stappen te zetten richting een duurzamer Nederland. Wij zijn ontzettend blij met de mooie samenwerkingen die in 2020 zijn ontstaan of zijn gebleven. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking die sinds 1996 bestaat met de Nationale Postcode Loterij voor in ieder geval de komende vijf jaar verlengd.

“Dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is het voor ons mogelijk om in héél het land te werken aan mooie en duurzame provincies. De bijdrage van de Loterij is voor ons al jarenlang een fundament voor het realiseren van vele mooie projecten.” – netwerkdirecteur Annie van de Pas

Centrale thema’s
Concrete bijdragen leveren wij op het gebied van onze centrale thema’s: tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies herstellen, natuurinclusiviteit aanmoedigen, energietransitie realiseren en circulaire economie stimuleren.

We versterken het maatschappelijk middenveld door inhoudelijke, procesmatige en juridische ondersteuning te geven aan onze lid-organisaties en bewoners. Ook adviseren we bedrijven over hoe zij duurzaamheid in de praktijk kunnen brengen. We behartigen de belangen van natuur en milieu in twaalf provincies en zijn een waakhond op het gebied van politiek beleid dat met natuur en milieu te maken heeft.

Zolang het nodig is blijven wij ook de komende jaren het verschil maken.