Beheer van sportvelden moet vanaf 2020 zonder bestrijdingsmiddelen

21 oktober 2019

Beheer van sportvelden moet vanaf 2020 zonder bestrijdingsmiddelen

Begin juni heeft staatssecretaris Van Veldhoven aangegeven dat vanaf 2020 ‘nee, tenzij’ het uitgangspunt wordt voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het beheer van sportvelden. De Natuur en Milieufederaties en Vewin zijn echter van mening dat vanaf volgend jaar een volledig verbod zou moeten gaan gelden. Gemeenten in Drenthe en Overijssel laten zien dat chemievrij beheer van sportvelden kan!

De staatssecretaris heeft aangekondigd dit najaar met een voorstel te komen over hoe zij omgaat met ‘nee, tenzij’. Eerder heeft zij aangegeven dat er alleen voor echte probleemsituaties heldere uitzonderingen komen, onafhankelijk getoetst, voor maximaal 2 jaar. In de brief die de Natuur en Milieufederaties samen met Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, aan de Kamercommissies LNV en I&W hebben gestuurd, pleiten wij voor een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden. Veel gemeenten en sportverenigingen hebben de afgelopen jaren nauwelijks moeite gedaan om uitvoering te geven aan de Green Deal Sportvelden. Ook kunnen wij ons geen beeld vormen van de ‘echte probleemsituaties’ waaraan de staatssecretaris refereert. Wij zijn daarom van mening dat heel terughoudend moet worden omgegaan met het creëren van uitzonderingen.

Ervaringen chemievrij beheer

In Drenthe en Overijssel blijkt dat beheer van sportvelden zonder bestrijdingsmiddelen goed mogelijk is. In de gemeenten Deventer, Zwolle, Ommen-Hardenberg, Wierden en Meppel hebben wij  in 2017 samen met Natuur en Milieu Overijssel, CLM en Eco Consult pilots gestart met het chemievrij beheer van sportvelden. Het doel was ervaring op te doen en deze te delen met andere gemeenten en sportverenigingen in Overijssel en Drenthe. Het resultaat? Beheer zonder chemische middelen is heel goed mogelijk. In het begin kost het meer tijd en geld, maar als de grasmat na verloop van tijd helemaal gezond is, is chemievrij beheer goedkoper.

Andere gemeenten in Zeeland, Drenthe en Overijssel beheren hun sportvelden al langer zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook in Noord-Brabant is er in het kader van het project ‘Schoon water voor Brabant’ al langer ervaring opgedaan met chemievrij beheer van sportvelden. Gemeenten zoals Meierijstad hebben allemaal hun eigen manier ontwikkeld, die past bij de financiële, organisatorische, biotische en abiotische omstandigheden ter plaatse.

Risico’s bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen brengt risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. Chemievrij beheer van sportvelden is dus in ieders belang. Uit rapporten van onder andere Royal Haskoning DHV blijkt dat een gebruiksverbod van bestrijdingsmiddelen op sportvelden bijdraagt aan vermindering van normoverschrijdingen en verbetering van de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen. Genoeg redenen dus voor een volledig verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het beheer van sportvelden.