Alfa College Hoogeveen uithangbord van circulair bouwen en leerlingen werken mee

11 juni 2019

Alfa College Hoogeveen uithangbord van circulair bouwen en leerlingen werken mee

Uit het Dagblad van het Noorden van 11-6-2019, door Jon van Schilt

Het uithangbord van het circulair bouwen in Drenthe is te vinden in Hoogeveen: de metamorfose van het Alfa College aan de Voltastraat. Volta 2020.

Logisch dat de school en de Hoogeveense aannemer HuneBouw, die de klus uitvoert, komende zaterdag een prominente rol vervullen tijdens de Dag van de Bouw. De Hoogeveense wethouder Gert Vos opent in de school het Duurzaamheidscentrum. Dit moet de verbinding worden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Fries Heinis van Bouwend Nederland, Riek Siertsema van de Aannemersfederatie Nederland en Henk Kerssies van Constructeurs NL verzorgen er de noordelijke aftrap van de open dag.

En het leuke is: leerlingen van het Alfa College werken al mee aan de grootscheepse verduurzaming van hun schoolgebouw, die volop gaande is. In februari is de metamorfose gestart en die moet volgend jaar klaar zijn, zoals de naam Volta 2020 al doet vermoeden.

Leerlingen maken koffiehoeken van oude latten

,,In de oude plafonds zit veel regelwerk. Deze houten latten zijn nog heel goed bruikbaar. Leerlingen maken ze op maat, schuren ze en maken er duidelijk herkenbare koffiehoeken van in het gebouw. Ook biedt het Alfa College een opleiding tot beveiliger aan. Met het oog op de veiligheid begeleiden deze leerlingen de transporten van materialen op het schoolterrein. Uiteraard zijn wij daar ook bij aanwezig, want wij zijn en blijven verantwoordelijk’’, zegt André Baron, projectleider bij HuneBouw.

Hoewel het gebouw van voor tot achter en van boven tot beneden wordt aangepakt, de school must go on. Oftewel: alle lessen gaan gewoon door. Baron: ,,Daarom voeren wij het werk in tien fases uit. Aan enige overlast is niet te ontkomen, maar we hebben een agenda waarin alle examendata staan. Ja, daar houden we terdege rekening mee.’’

Niet meer slopen, maar demonteren en remonteren

Het doel van circulair bouwen is de schaarste aan grondstoffen en de uitstoot van CO2 tegengaan. Het middel om dit te bereiken is hergebruik van materialen. Niet meer slopen, maar demonteren en ter plekke (of elders) remonteren: uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. (Ook belangrijke pijlers van de alliantie Drenthe Bouwt Circulair)

Baron noemt enkele voorbeelden: ,,In het hele gebouw komen nieuwe plafonds. De oude plafondplaten worden verzameld en vermalen en daar worden weer nieuwe plafonds van gemaakt. De bestaande deuren worden niet vervangen, maar opgewaardeerd en voorzien van een raam. Het glas is weer gemaakt van bestaand glas. Van een oud gedeelte van het gebouw, dat anders zou worden gesloopt, laten we het casco staan. Daar komt als het ware een nieuwe jas omheen.’’

‘Met nieuw klimaatbeheersingssysteem kan school bijna van het gas af’

En ook de klimaatbeheersing wordt op een duurzame manier aangepakt. ,,Dat het Alfa College heeft gekozen voor een circulaire aanpak, is heel prijzenswaardig. Daarom wilden wij iets extra’s doen in de vorm van een klimaatbeheersingssysteem. Een uitwisseling van warmte en koude. Het overschot aan warmte aan de zonkant van het gebouw gaat naar de schaduwkant en omgekeerd. De benodigde elektriciteit wordt met zonnepanelen opgewekt. Zo is er een constante temperatuur, kan de school nagenoeg van het gas af en dus minder CO2.’’