Groene ruimte – Samen aan de slag

Samen aan de slag

Hoe vaak hoor je in Drenthe nog de roep van de veldleeuwerik? En waar zie je nog een gentiaanblauwtje fladderen? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat erg snel. Om het tij te keren werken allerlei partijen samen aan herstel van de biodiversiteit in Drenthe. Ook in jouw eigen buurt of omgeving kun je samen aan de slag om Drenthe groener en soortenrijker te maken! 

Heel Drenthe Zoemt

In het kader van Drenthe Zoemt werken we in Drenthe samen aan het vergroten van de biodiversiteit in de bermen en het boerenland. Door op www.heeldrenthezoemt.nl kennis te delen en te inspireren tot ecologisch beheer willen we de biodiversiteit behouden en vergroten. Zodat heel Drenthe ‘zoemt’ van de verschillende soorten flora en fauna.

Bloeiende bermen

Wil je weten hoe je samen met buurtbewoners kunt zorgen voor bloemrijke bermen, kleurige groenstroken en slootkanten en deze op ecologische wijze kunt beheren? Het draaiboek bewonersinitiatieven helpt je op weg.

Subsidie Groene Bewonersinitiatieven

De provincie Drenthe stelt de subsidie Groene Bewonersinitiatieven Drenthe beschikbaar aan bewonersinitiatieven die gezamenlijk een plan indienen om de eigen omgeving groener te maken. Met deze subsidie kun je in jouw buurt of dorp bijvoorbeeld een berm inzaaien met inheemse bijen- en vlinderplanten, een slootkant vergroenen of een bijenhotel neerzetten. 

Samen voor biodiversiteit

Landelijk zetten natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zich samen in voor biodiversiteitsherstel. Ook de Natuur en Milieufederaties zijn partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Op www.samenvoorbiodiversiteit.nl vind je meer informatie.