Energie en klimaat – Verbinding

Verbinding

Op het gebied van energie en klimaat wordt al veel gedaan. Genoeg groepen, organisaties en mensen waarmee je verbinding kan zoeken dus! Laat je inspireren door de voorbeelden hier onder. Wie weet zie je een groep of organisatie waar je je graag bij aansluit, zoals de Drentse energiecoaches.

Ik ben nieuwsgierig naar lokale energie initiatieven

Als Natuur en Milieu Federatie onderhouden we samen met de Drentse KEI een netwerk van lokale energieinitiatieven. In Drenthe zijn dat er bijna honderd! Elk initiatief kent haar eigen vorm en activiteiten, steeds met de intentie om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de energietransitie. Een overzicht van alle initiatieven vind je hier. 

  • Meer over lokale initiatieven

    Om de energietransitie mogelijk te maken is het essentieel dat zoveel mogelijk mensen meedoen. En betrokkenheid kan het beste lokaal worden georganiseerd; lokale initiatieven vormen daar de beste basis voor. Ze ontstaan altijd door de tomeloze inzet van vrijwilligers, mensen die zich graag inzetten voor hun buurt of wijk en anderen mee willen nemen in de opties voor verduurzaming. Lokale initiatieven zorgen voor meer betrokkenheid en naoberschap in hun eigen buurt, wijk of dorp. Vaak start een initiatief met de organisatie van lokale informatieavonden over relevante onderwerpen, soms gevolgd door collectieve inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook ontwikkelen initiatieven zich soms door tot een opwek-coöperatie. Het onderhouden van het provinciale netwerk wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe 

    De Drentse energiecoöperaties hebben zich verenigd in de Drentse KEI. Landelijk kunnen coöperaties lid worden van Energie Samen. Daarnaast is er ook het landelijke kennisplatform Hier 

Ik ben benieuwd wat Drentse Energiecoaches doen

In Drenthe zijn inmiddels zo’n 200 energiecoaches actief. Zij gaan langs bij inwoners van Drenthe om hen te helpen energie te besparen. Deze Drentse energiecoaches zijn verbonden aan een lokale energiecoöperatie, een initiatief of een gemeenten. Met enige regelmaat worden voor de coaches bijeenkomsten georganiseerd. Zo vormen ze samen een levend netwerk, delen ze kennis en leren over de nieuwste ontwikkelingen. Het verzorgen van dit provinciale netwerk wordt door de NMFD gedaan met subsidie van de provincie Drenthe. Meer informatie over de coaches vind je hier.

Ik wil weten wat sportverenigingen (kunnen) doen

Voor veel sportverenigingen vormen hoge energiekosten een blok aan het been. Samen met Sport Drenthe helpen we deze verenigingen onder de noemer ‘Drenthe sport Duurzaam’ om stappen te zetten om energie te besparen. Sportclubs die een eigen accommodatie in beheer hebben en/of exploiteren kunnen via het project Drenthe sport Duurzaam ondersteuning krijgen bij energie besparen. Wil je weten wat we doen?

  • Lees dan hier verder

    Door een energiescan wordt het energieverlies inzichtelijk, daarna worden de clubs begeleid richting de juiste energiebesparende maatregelen, ondersteund bij het beoordelen van offertes en bij het maken van exploitatieplannen. Clubs die hun leden betrekken bij het energiebesparen kunnen extra ondersteuning krijgen via het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie. Mogelijkheden zijn onder andere het gezamenlijk inkopen van isolatie of ledlampen of het gezamenlijk investeren in een zonne-installatie. Dit project en de energiescans worden mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.