Zwerftocht Mandelanden

Zwerftocht Mandelanden

12 juli 2023 - 12 juli 2023
19.30 uur - 21.30 uur

Let op: laarzen zijn absoluut noodzakelijk, deelnemers met hoge wandelschoen krijgen gegarandeerd natte voeten.

Mandelanden steeds natuurrijker

De Mandelanden bestaat uit 120 ha natuur rond het beekdal van het Voorste Diep. Het Voorste Diep vormt één van de bovenlopen van de rivier de Hunze, die via het Zuidlaardermeer uiteindelijk zijn water loost in de Waddenzee. Het gebied kreeg zijn huidige vorm in 2013.

Het Voorste Diep kreeg tijdens het natuurherstelproject zijn kronkelende loop weer terug en meandert als vanouds door het moerassige landschap. Paden zijn er niet. De natuurgidsen van IVN Borger-Odoorn zoeken samen met de deelnemers aan de zwerftocht naar een begaanbare route door het gebied. Het is nat in het gebied dus laarzen zijn noodzakelijk. In de vele slenken staat altijd water en ze zijn onvermijdbaar.

De Mandelanden worden steeds mooier. In de winter van 2022/2023 zijn onderhoudswerkzaamheden verricht die erop op zijn gericht om verdere verruiging tegen te gaan. Er zijn plekjes met overweldigend veel bloeiende planten. Op andere plaatsen struin je door een veld met hoog opgaand riet of wilgen en elzen. Alles wat een beekdal uniek maakt is aanwezig: de beek, het moerassige gebied aan haar oevers, slenken, natuurgraslanden en houtwallen. De moeite waard dus om te gaan ontdekken.

Verzamelpunt: picknickplaats bij de brug over het kanaal Buinen-Schoonoord in de Westdorperstraat/Borgerderstraat in Borger.

Aanmelden: niet nodig

Deelname is gratis.

Terug naar agenda

Zwerftocht Mandelanden

Borger, Netherlands