Veurste veen, Aolstalbad, Lijnstukken

Veurste veen, Aolstalbad, Lijnstukken

24 november 2021 - 24 november 2021
14.00 uur - 16.30 uur

De wandeling gaat via het Veurste Veen en het beekdal van het Gasterse diep, waar het “aolstalbad” en de “moaties” worden bezocht, naar Gasteren. De gidsen vertellen over het ontstaan van het esdorpenlandschap met zijn typische elementen: es, dorp, beekdal en heide. Ook wordt er ingegaan op de geschiedenis van het dorp Gasteren en de belangrijke rol van de “boermarke”. Die geschiedenis wordt beleefd en ook verbeeld door de tientallen veldnamen in het gebied. Veldnamen waren eeuwenlang de straatnamen van het platteland. Elke akker, elk stukje groenland had een eigen naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar de Lijnstukken of de Steenakkers. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie.

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop vragen we een vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Uw bijdrage komt ten goede aan het Drentsche Aa-gebied zie: gebiedsfondsdrentscheaa.nl(verwijst naar een andere website)).

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tot de excursies. Deelname aan excursies is op eigen risico.

Het doorgaan van de excursies is onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen van de overheid. Kijk voor de meest actuele informatie over Nationaal Park activiteiten op: www.drentscheaa.nl

Terug naar agenda

Veurste veen, Aolstalbad, Lijnstukken

Oudemolenseweg, Gasteren, Netherlands