Symposium: Markestenen terug op hun plek

Symposium: Markestenen terug op hun plek

28 oktober 2022 - 28 oktober 2022
10.00 - 16.00 uur

Op 28 oktober 2022 organiseren de Vereniging Drentse Boermarken en de Stichting Drents Agrarisch Erfgoed een symposium onder de titel:

Markestenen terug op hun plek

Markestenen werden vanaf de vroege Middeleeuwen door de Boermarken gebruikt om de grenzen van hun grondgebied te markeren. Naast het dorp zelf bestond het grondgebied van de Boermarke uit de es, de groenlanden en het veld. Waar de dorpsgebieden elkaar raakten, groeide de noodzaak te bepalen welk gebied van wie was en waar de grens moest liggen. Als er geen logische grens was, geschiedde de afbakening met stenen, de markestenen. Eeuwenlang was deze indeling bepalend voor de ruimtelijke indeling van het zandgedeelte van de provincie Drenthe. Met de invoering van de gemeenten in 1811 kwam daar mondjesmaat verandering in. De nieuwe grenzen volgden vaak de oude en ook binnen de gemeenten bleven de markegrenzen bestaan. Pas bij de door de regering opgelegde scheiding van de marken in 1847 en 1886 verloren de stenen langzamerhand hun functie. Sindsdien zijn veel markestenen verdwenen. Ze lagen in de weg bij ruilverkavelingen, bij samenvoeging van percelen, bij verkoop van bouwland, bij het omleggen van een weg. De laatste tijd is het besef gegroeid dat markestenen een belangrijk cultureel erfgoed vertegenwoordigen, wat geleid heeft tot initiatieven om ze hun plek terug te geven, zoals in Zeijen, Eext en Annen. Het symposium wil dit breed onder de aandacht brengen en een stimulans zijn voor andere Boermarken en plaatselijke verenigingen om ook daar het fenomeen markesteen en markegrens weer een plek te geven. Er zal worden ingegaan op de cultuurhistorische-, educatieve- en toeristische aspecten van de marke en zijn grenzen.

Het symposium vindt plaats op :  

28 oktober 2022 in “De Zwerfkei”, Dorpsstraat 59 in Gees tussen 10 en 16 uur,

Het belooft een mooi programma te worden.

Een onderdeel van het programma is de plaatsing van een markesteen tussen Gees en Zwinderen.

Er zijn geen deelnamekosten aan verbonden.

U kunt zich alvast aanmelden,  in verband met de organisatie tot uiterlijk 30 september 2022, via onderstaand adres:

Secretariaat VDB: Drentse Statenlaan 3 9451 GN Rolde     of bij voorkeur:          e-mail:  info@boermarken.nl

 

De organisatie wil met dit symposium een groot aantal personen en organisaties  betrekken bij dit belangrijk stukje erfgoed in onze mooie provincie Drenthe.

 

Terug naar agenda

Symposium: Markestenen terug op hun plek

Dorpsstraat 59, Gees, Netherlands