Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

9 september 2022 - 16 september 2022
9.00 uur - 16.00 uur

Het project Bermscouts biedt Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen in september 2022 via verschillende activiteiten de kans om kennis op te doen over bermplanten en monitoring van bermen. Ook is er aandacht voor het herkennen en tellen van insecten, zoals dagvlinders in de berm. Doe je mee?


Drentse berminitiatieven
Bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen in groeiende mate bij aan het ecologische beheer van bermen in Drenthe. Bermen worden geadopteerd, ingezaaid en soms ook gemaaid door lokale initiatiefgroepen in samenspraak met de grondeigenaar. Niet altijd is binnen initiatiefgroepen kennis in huis om de bloei en groei van bermplanten structureel in beeld te brengen en daarmee de effecten van het ecologische maaibeheer op de plantengroei te monitoren. Het project Bermscouts brengt daar verandering in en biedt ook in 2022 mogelijkheden voor berminitiatieven!

Activiteitenaanbod 2022
In september 2022 worden vanuit het project op verschillende plekken in de provincie kennisdelingsmomenten georganiseerd voor Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen die actief aan de slag zijn of gaan met het monitoren en beheren van bermen. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Veldinstructie toepassen van de Nectarindexmethodiek
  • Excursie ‘Herkenning bermplanten’
  • Excursie ‘Insecten in de berm’

Voor meer informatie over de verschillende activiteiten en aanmelding kunnen geïnteresseerden terecht op www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts.

Project Bermscouts
Het doel van het project Bermscouts is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen en openbaar groen van kennis te voorzien over bermplanten. Ook biedt het project ondersteuning bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op de plantengroei. Landschapsbeheer Drenthe, FLORON, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Vlinderwerkgroep Drenthe en de Werkgroep Florakartering Drenthe geven gezamenlijk uitvoering aan het project, dat wordt gefinancierd door de provincie Drenthe.

Terug naar agenda

Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

Hertenkamp 6, Assen, Netherlands