Op zoek naar libellen in Drentsche Aa-gebied

Op zoek naar libellen in Drentsche Aa-gebied

9 juni 2024 - 9 juni 2024
12:00 - 15:00 uur

  • Organisatie: activiteiten@ivnassen.nl
  • Inschrijven bij: activiteiten@ivnassen.nl
  • Kosten: € 2,50 voor leden van IVN-KNNV en Het Drentse Landschap; € 5,- voor niet-leden.
  • Website: https://www.ivn.nl/afdeling/assen

De Insectenwerkgroep van Natuurorganisatie IVN-KNNV Assen organiseert een libellenexcursie. Natuurgidsen Gerben ter Haar en Marco Tanis nemen de deelnemers een paar uur mee in de wereld van libellen en juffers in natuurgebied De Heest.
Dit natuurgebied ligt tussen twee diepjes van het beekstelsel van de Drentsche Aa: het Taarlosche diep en het Gasterense diep. Tot eind vorige eeuw was dit landbouwgebied. Daarna heeft Staatsbosbeheer dit gebied afgeplagd en vernat om de oorspronkelijke vegetatie te herstellen. Er groeien nu weer zeldzame planten en het water heeft meer ruimte gekregen. Dat maakt dit gebied heel geschikt voor libellen en juffers.
Zorg voor waterdicht schoeisel en een verrekijker(tje).

Terug naar agenda

Op zoek naar libellen in Drentsche Aa-gebied

Molensteeg, Oudemolen, Netherlands