Nationale milieudag 2024

Nationale milieudag 2024

7 juni 2024 - 7 juni 2024
9.00 - 17.00 uur

Inzetten op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie en Nederland moet zich verder aanpassen aan de klimaatverandering, aldus hen net gesloten Hoofdlijnenakkoord om tot een nieuw kabinet te komen. We zitten in een duurzaamheidstransitie om schoon water, schone lucht, vruchtbare bodems en een leefbaar klimaat te houden. Met inhoudelijke topsprekers gaan we na wat hiervoor nodig is bij de drie hoofdpijlers water, klimaat en milieu, onder een duurzaam Nederland.
Klimaat krijgt naast biodiversiteitsverlies nu de meeste aandacht als zichtbaar grootste verstorende factor. Tegelijk heeft milieuvervuiling nog steeds een grote invloed op de gezondheid van mensen en daarmee op levenskwaliteit en levensduur. Water wordt hierbij steeds meer een dragende factor, juist omdat er maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar zoet water is en we door klimaatverandering en milieuvervuiling daar steeds meer druk op leggen. De Kaderrichtlijn Water en het Klimaatplan geven aan wat nu nodig is en er komt nog een nieuw Nationaal Milieu Programma.
Een samenhangende aanpak is nodig bij de noodzakelijke transities naar een circulaire, duurzame samenleving. VVM, Koninklijk Nederlands Waternetwerk en Ingenieursvereniging KIVI slaan de handen ineen om praktijkhandvatten te vinden om circulariteit te versterken.

Kom naar de Nationale Milieudag en help mee om dat aan te geven!

Inspirerende sprekers

Has Bakker, gedeputeerde van de Provincie Utrecht opent de dag. Als sprekers komen o.a. Marko Hekkert (directeur PBL), Sander Mager (vice-voorzitter Unie van Waterschappen) en Jan Willem Erisman (voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad). En de aanbevelingen uit de workshops worden door o.a. Willem Grootoonk (Jongerenmilieuraad) en Dieuwertje Wallaart (Jonge Klimaatbeweging) beoordeeld. De uitkomsten van deze dag worden nadien zodanig uitgewerkt dat ze bruikbaar zijn voor genoemde programma’s en helpen bij (het formuleren van) de noodzakelijke integrale uitvoeringsmaatregelen die daar bij horen.

Het plenaire programma is bekend. Op de pagina over sprekers vind je meer over de sprekers en hun verhaal. Op de pagina deelsessies vind je alles over de deelsessies.

Terug naar agenda

Nationale milieudag 2024

Provincie Utrecht, Archimedeslaan, Utrecht, Netherlands