Meepraten over de regionale energietransitie (via ZOOM)

Meepraten over de regionale energietransitie (via ZOOM)

13 mei 2020
19:30 - 21.00 uur

  • Organisatie: Natuur en Milieufederatie Drenthe en Drentse KEI
  • Inschrijven bij: zie bericht

13 mei: ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap en de energie transitie

In 2030 komt 25 procent van het energiegebruik in Drenthe van zonne- en windenergie. Dit streven is te lezen in het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) regio Drenthe die op dinsdag 14 april naar de gemeenteraden en besturen van de provincie en waterschappen is gestuurd. In de maanden april en mei zal de Concept RES in de verschillende gemeenteraden en besturen behandeld worden. Vervolgens zal het stuk, na doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), verder uitgewerkt worden en uitmonden in de Regionale Energie Strategie voor de regio Drenthe (verwachte afronding: juli 2021).

In de RES zal worden aangegeven hoe de regio Drenthe denkt haar ambities te realiseren. Waar willen we in Drenthe zonneparken realiseren? En waar niet? Hoe bepalen we dat?  Wat zijn de gevolgen voor het landschap, de natuur en jouw leefomgeving? Welke randvoorwaarden stellen we? Is er ook nog ruimte voor windenergie? Hoe kun jij meedoen?

Geef je mening over duurzame energie in Drenthe

De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dat de energietransitie alleen succesvol kan verlopen als er voldoende draagvlak is onder bewoners. Wij zijn dan ook erg nieuwsgierig hoe de Drentse samenleving over de energietransitie én over de Concept RES denkt. De komende maanden willen we daarom met zoveel mogelijk mensen uit onze achterban in gesprek. Dat lijkt misschien lastig in deze tijd, aangezien we geen fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. We gaan dit daarom op verschillende manieren online doen.

Ten eerste door jouw mening te vragen via een serie van korte online vragenlijsten. En ten tweede door een aantal laagdrempelige online informatiebijeenkomsten en debatten. Hierbij zullen we toelichten wat de Concept RES precies inhoudt, welke ruimtelijk opgaven en vraagstukken de energietransitie met zich mee brengt en hoe we participatie en lokaal eigendom vorm kunnen geven. Maar we willen ook jouw standpunt horen over een aantal specifieke punten in jouw omgeving. We organiseren dit samen met de Drentse Koepel van Energie Initiatieven (de Drentse KEI).

Jouw mening helpt ons ook om als maatschappelijke organisatie onze standpunten te bepalen. En deze standpunten zullen we vervolgens op een zo’n effectief mogelijke manier inbrengen bij de totstandkoming van de RES. Dat doen we mede namens de Drentse natuur en terreinbeherende organisaties, maar ook samen met de andere maatschappelijke organisaties in het initiatief MET Drenthe.

Geef je op en maak een verschil

Wil je je mening geven en meepraten? Meld je dan aan via de knoppen hieronder. Je kunt kiezen om direct de korte vragenlijst in te vullen (invultijd: 1 minuut) en/of je op te geven om op de hoogte te worden gehouden over de aanstaande bijeenkomsten en andere korte enquêtes die we de komende maanden zullen versturen.

Je kan natuurlijk ook inbreng leveren op de Concept RES tijdens de behandeling in raden en staten. Kijk op de agenda van jouw gemeente of van de provincie wanneer dit gepland staat.

Ga naar de vragenlijst

Word op de hoogte gehouden

Geplande bijeenkomsten (onder voorbehoud)

  • 6 mei: de Drentse energietransitie, de RES en de concept RES
  • 13 mei: ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap en de energie transitie
  • 20 mei: participatie en lokaal eigendom
Terug naar agenda

Meepraten over de regionale energietransitie (via ZOOM)

Hertenkamp 6, 9401 HL Assen, Netherlands