Het hondsruglandschap van de 19de en 20ste eeuw

Het hondsruglandschap van de 19de en 20ste eeuw

7 juni 2023 - 7 juni 2023
19.30 - 21.30 uur

Lezing door Leo Bouwmeester en Bernhard Hanskamp | Onderwerp: het Hondsruglandschap van de 19e en 20e eeuw 

Over Bernhard Hanskamp 

Bernhard Hanskamp heeft een opleiding in de landbouw, cultuurtechniek, natuurbeheer, landinrichting en planologie afgerond aan Van Hall Larenstein. Hij werkte bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) en voor het provinciaal bestuur van Drenthe. Hij publiceert regelmatig over de historische en ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe.

Over Leo Bouwmeester 

Leo Bouwmeester is werkzaam als projectmedewerker landschap en educatie bij De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Daarnaast behaalde hij afgelopen zomer zijn master Landschapsgeschiedenis, waarbij zijn master thesis ging over de bosontwikkeling van boswachterij Gieten. Daarvoor studeerde hij aan Van Hall Larenstein.

Het Hondsruglandschap van de 19e en 20e eeuw 

De landschappelijke ontwikkelingen van het Hondsruggebied tijdens de laatste tientallen jaren wordt uiteengezet. Want hoe bleef Drenthe het Groene Drenthe? Er gebeurde namelijk veel tijdens de 19e en 20e eeuw. Het karakter van het Hondsruggebied werd gekoesterd met tegelijkertijd een flinke opkomende economische ontwikkeling. De noodzakelijke verbetering van de landbouw werd ingepast in het landschap, zoals bij talloze ruilverkavelingen. Ook steden en dorpen groeiden. Het sparen van de Hondsrug en de Hunzelaagte bij deze bebouwing was een uitdaging. De ontwikkeling van de Hunzelaagte van landbouw naar natuur-waterwinning komt aan de orde, maar ook de ontwikkeling van beken en beekdalen.

Ook zal het ontstaan van de boswachterijen op de Hondsrug uiteen worden gezet, waarin wordt ingezoomd naar boswachterij Gieten. De boswachterijen zijn vrijwel allemaal vroeg 20e-eeuwse ontginningsbossen. Talloze zand-, fiets-, wandel- en keienwegen, loodsen tegenwoordig recreanten door de bossen. Zowel fietsers, ruiters als wandelaars. In onze huidige tijd zijn de bossen een vanzelfsprekendheid in het landschap, maar zo volstrekt logisch is deze redenering niet. Het is dan ook haast ondenkbaar dat honderd jaar geleden veel van die gebieden grote en desolate heidegebieden waren.

Beide lezingen worden afgesloten met een blik op de toekomst: wat zijn ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor dit gebied?

Aanmelden is noodzakelijk en kan via info@dehondsrug.nl of bel naar 0599-725 009.
Kosten: € 5,- (incl. koffie/thee). Houders van de Museumkaart, vrijwilligers en Vrienden van het Hunebedcentrum kunnen de lezingen gratis bjwonen.

 

Terug naar agenda

Het hondsruglandschap van de 19de en 20ste eeuw

Hunebedcentrum, Hunebedstraat, Borger, Netherlands