Fietsen bij Grolloo /Elp

Fietsen bij Grolloo /Elp

10 juli 2022 - 10 juli 2022
13.30 uur - 16.00 uur

Tussen Elp en Grolloo ligt het deel van het Drents Plateau dat het brongebied vormt van diverse stromen en beken in Drenthe. De vennen van het Grolloërveen vormen de bron van de Elperstroom, het Amerdiep (westelijke tak van het stroomgebied van de Drentsche Aa), het Andersche Diep (oostelijke tak Drentsche Aa) en het Voorste Diep (bovenloop Hunze).
In het landschap vinden we vele sporen uit het pleistoceen (ijstijden) zoals pingoruïnes, smeltwaterheuvels en moeras met vennen op keileembodems. Ook zijn er voorbeelden te zien van natuurherstel en prehistorische bewoningssporen. Op deze fietsexcursie laten we deze sporen zien en krijg je uitleg over het ontstaan ervan.

Locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt.

Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Aanmelden

Aanmelden verplicht; uiterlijk zaterdag 9 juli per mail: willemdirk47@gmail.com

 

Terug naar agenda

Fietsen bij Grolloo /Elp

Grolloo, Netherlands