Excursie naar het Eexterveld

Excursie naar het Eexterveld

22 augustus 2020
09:00 - 16:00 uur

Het Eexterveld ligt in het Nationaal Park Drentse Aa. Het was rond 1850 een groot nat heideveld en is nadien ontgonnen. Centraal op het Eexterveld lig het Scheebroek, waar het Scheebroekerloopje zijn bron heeft. Hieromheen ligt de natuurkern, Hier groeien dotterbloemen, klokjesgentianen, orchideeën, speenkruid en bosanemoontjes. In het Zuiden ligt nog een deel van het oorspronkelijke heideveld met aan de rand van een aantal omrasterde blauwgraslandjes. Blauwgraslanden zijn te herkennen aan de blauwachtige zweem dankzij blauwe zegge en dopheide.

Vooraf aanmelden verplicht!

Terug naar agenda

Excursie naar het Eexterveld

Toldijk, Hoogeveen, Netherlands