Bedreigingen en Kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging

Bedreigingen en Kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging

18 mei 2022 - 18 mei 2022
19:30 - 21:30

  • Organisatie: http://groningenassen.nivon.nl
  • Inschrijven bij: de.snavel@kpnmail.nl
  • Kosten: geen
  • Meer informatie: anne van nes
  • Website: https://waddenacademie.nl

Het klimaat varieert op tijdschalen van decennia (10-tallen) tot millennia (1000-tallen). Deze variaties zijn van alle tijden. Sinds de 19e eeuw gaan de veranderingen echter veel sneller, hoofdzakelijk door menselijke emissies (uitstoot) van broeikasgassen. Naar verwachting zullen deze veranderingen zich in de komende decennia nog verder versneld doorzetten. Het meest prominente gevolg van klimaatverandering voor de Wadden is dat zeespiegelstijging ‘het voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die nu kennen, niet vanzelfsprekend’ maakt (rapport Delta Commissie). Geomorfologische processen die wadsystemen in evenwicht houden met een stijgende zeespiegel kunnen tekort schieten wanneer de stijging te abrupt is, met verdrinking van het gebied tot gevolg. Naast deze dramatische, maar wellicht relatief gemakkelijk vermijdbare gevolgen, zijn er echter tal van andere, subtielere maar daarom niet minder belangrijke veranderingen in het gebied te verwachten.
Presentatie: Pier Vellinga

Terug naar agenda

Bedreigingen en Kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging

Akerkstraat 11, 9712 BD Groningen, Netherlands