Workshops inspiratiedag 18 februari

Workshops terugblik

Hieronder vind je een overzicht van de presentaties die zijn gegeven tijdens de inspiratiedag op 18 februari in MFC de Boerhoorn te Rolde. Bekijk hier een terugblik artikel over de bijeenkomst.

Workshops ochtend

  1. Maken van een dorpsenergievisie

2. Coöperatieve opwekprojecten

3. Verduurzaming erfgoed en monumenten

4. Van het aardgas af (aansluiten bij de warmetransitievisie van jouw gemeente)

Workshops middag

5. Betrekken van inwoners

6. Natuur-inclusief zon op land project realiseren

7. Laagdrempelige concrete acties (o.a. energiebesparing)

8. Deelmobiliteit