NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Ontwikkelingen rond intensieve veehouderij Aa en Hunze

Ontwikkelingen rond intensieve veehouderij Aa en Hunze

Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze boden begin 2016 in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied zeer ruime mogelijkheden voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Akkerbouwers met wat kippen of varkens kregen de ruimte om twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vond dit een kwalijke zaak. Samen met  Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Dierenbescherming en Wakker Dier kwamen we in actie. In een petitie riepen we de gemeenteraad op explosieve groei van intensieve veehouderij tegen te gaan. De petitie is 1901 keer ondertekend en aangeboden aan de raad van Aa en Hunze. Met resultaat, want bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied eind september 2016 heeft de gemeenteraad de regeling voor intensieve veehouderij aangescherpt.

Het deel kippen of varkens van de gemengde bedrijven is in het bestemmingsplan vastgelegd op de bestaande omvang. In het ontwerpplan hadden de gemengde bedrijven nog de ruimte om ongeveer twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen.
Via een lichte procedure kan de gemeente een gemengd bedrijf toestemming geven om de intensieve tak te vergroten tot ongeveer een voetbalveld. Maar dit kan alleen onder de voorwaarde dat de uitbreiding nodig is om te kunnen voldoen aan dierenwelzijnseisen.
Via een zwaardere procedure kan de gemeente een gemengd bedrijf toestemming geven om uit te breiden tot ongeveer twee voetbalvelden. Een gemengd bedrijf kan dus nog steeds stallen bouwen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens. Maar de gemeente moet wel toetsen of er geen grote negatieve effecten zijn voor onder meer natuur en milieu.

De gemeenteraad heeft dus geen gehoor gegeven aan het pleidooi van bezorgde bewoners en natuur-, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties om de groeiruimte voor intensieve veehouderij te beperken. Maar winst is wel dat akkerbouwbedrijven met kippen of varkens nu niet zonder meer kunnen omschakelen naar intensieve veehouderij. De gemeente moet toetsen wat de effecten zijn voor het dierenwelzijn, natuur en milieu.

De ontwikkelingen in vogelvlucht

29 september 2016
Op donderdagavond 29 september heeft de gemeenteraad van Aa en Hunze het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Lees hier het artikel in het Dagblad van het Noorden ‘Pluimvee- en varkensboeren in Aa en Hunze mogen uitbreiden‘.

5 juli 2016
Op dinsdagavond 5 juli hebben wij ingesproken bij de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan buitengebied door de raadscommissie. Lees hier onze inspreekreactie bestemmingsplan buitengebied Aa en Hunze.

7 juni 2016:
Artikel in Dagblad van het Noorden ‘Iets minder ruim baan voor megastallen’ (pdf).
Artikel op RTV Drenthe ‘Uitbreiding megastallen Aa en Hunze wordt lastiger’.

19 mei 2016: 
Op donderdagavond 19 mei overhandigde de Natuur en Milieufederatie Drenthe tijdens de stopintensieveVeehouderijkleinvergadering over het ontwerp bestemmingsplan buitengebied symbolisch achttien voetbalvelden aan de gemeenteraad van Aa en Hunze. Lees hier ons nieuwsbericht hierover: ‘Brede steun voor beperken groeiruimte intensieve veehouderij Aa en Hunze’.

 

Meer informatie

Lees hier ons nieuwsbericht ‘Actie tegen explosieve groei intensieve veehouderij in Aa en Hunze’.

Lees hier de factsheet met meer achtergrondinformatie (pdf).

Lees hier onze reactie op het ontwerp bestemmingsplan buitengebied (pdf).

 

Deze actie werd gesteund door:

  • Ontwikkelingen rond intensieve veehouderij Aa en Hunze
  • Ontwikkelingen rond intensieve veehouderij Aa en Hunze
  • Ontwikkelingen rond intensieve veehouderij Aa en Hunze
  • Ontwikkelingen rond intensieve veehouderij Aa en Hunze
  • Ontwikkelingen rond intensieve veehouderij Aa en Hunze
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF