NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Landschap

Landschap

Het Drentse landschap verandert voortdurend. Hoe Drenthe er nu uit ziet, is grotendeels een gevolg van het gebruik van de ruimte in heden en verleden. Rust, ruimte, oude cultuurlandschappen, rijke natuur en een onaangetaste horizon zijn hierbij dé kwaliteiten van het landelijk gebied in Drenthe. De Natuur en Milieufederatie Drenthe wil dat ontwikkelingen in Drenthe op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, recreatie en infrastructuur bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap.

Om dit te bereiken verstrekken we gevraagd en ongevraagd adviezen over provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. In veel gevallen doen we dit mede namens of samen met Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap. Onze inbreng bij gemeenten vindt plaats in afstemming met een lokaal netwerk van vrijwilligers, het ruimtelijke ordeningsnetwerk.

Ook ontwikkelen we regelmatig activiteiten en projecten die gericht zijn op de inpassing van nieuwe ontwikkelingen in het Drentse landschap.

Voorbeelden

Drents Goud
De Natuurvereniging Zuidwolde, Bond Heemschut Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Libau, Steunpunt Erfgoed Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen om te werken aan behoud, herstel en versterking van kleinschalige landschapselementen in Drenthe. Kleinschalige elementen in het Drentse landschap, zoals houtwallen, singels, esbosjes en poelen, zijn van grote betekenis voor Drenthe. Het is het Drents Goud.

In dit kader hebben we op 24 november 2016 het symposium Drents Goud georganiseerd. Tijdens het symposium is ook het platform www.drentsgoud.nl gelanceerd. Op dit platform is allerhande informatie te vinden over landschapselementen in Drenthe. Ook kan iedereen er landschapselementen melden die dreigen te verdwijnen of als er sprake is van achterstallig onderhoud.

Wij maken het mooier
Eind 2014 hebben wij samen met Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe, het interactief platform Wij maken het mooier gelanceerd. Vervolgens is ook Steunpunt Erfgoed Drenthe aangehaakt. Sinds december 2014 hebben inwoners van Drenthe locaties op de kaart www.wijmakenhetmooier.nl gezet die in hun ogen mooier kunnen. Uit alle 22 meldingen zijn 12 locaties geselecteerd die goede mogelijkheden bieden voor verdere uitwerking. Twee meldingen bij Weiteveen en het gebied Oosterduinen bij Norg zijn tot nu toe verder uitgewerkt. Wij hebben op beide locaties bewoners ondersteund bij de uitwerking.

Landbouwenquête en –debat
Inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe vinden dat schaalvergroting in de landbouw onder voorwaarden mogelijk is, intensieve veehouderij wordt kritisch beoordeeld en consumenten worden gezien als de drijvende kracht achter verduurzaming van de landbouw.  Dit blijkt uit de landbouwenquête, die in 2013 door de noordelijke natuur- en milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant is uitgevoerd. Tijdens het grote noordelijke Landbouwdebat discussieerden boeren, bestuurders en inwoners uit Groningen, Fryslân en Drenthe over de resultaten. Lees meer over de landbouwenquête en het landbouwdebat.

Boerderijen om trots op te zijn
De huidige schaalvergroting in de melkveehouderij heeft invloed op het Drentse landschap. In dit kader hebben we samen met LTO Noord een gezamenlijke Drentse aanpak ontwikkeld voor de schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit, genaamd Boerderijen om trots op te zijn’.

Bedrijventerreinen passend in het landschap
In de periode 2011/2012 hebben we met de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden en Noordenveld gewerkt aan het verbeteren van de landschappelijke inpassing van drie bedrijventerreinen in Gasselternijveen, Schoonoord en Peize. Bij alle projecten waren naast verschillende medewerkers van de gemeenten ook bewoners en ondernemers betrokken. In de brochure ‘Bedrijventerreinen passend in het Drentse landschap’ leest u het resultaat. U kunt de brochure opvragen via info@nmfdrenthe.nl of hier downloaden.

Transferium De Punt
In 2012 zijn de provincie en gemeente Tynaarlo gestart met een studie naar een mogelijk transferium bij De Punt. Het is de bedoeling dat mensen hier straks vanuit de auto over gaan stappen in de bus naar Groningen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe levert in dit proces, mede namens Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, haar inbreng. Meer lezen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF