NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Windenergie

Windenergie

Windenergie in Nederland

Nederland gaat fors inzetten op windenergie. Niet allen op zee, maar ook op land wordt gewerkt aan een fors aantal windmolens. Om onze duurzame energiedoelstellingen te halen, moet in 2020  6000 MW geplaatst vermogen op land worden gerealiseerd. Natuur en Milieuorganisaties, bedrijfsleven en andere sociale partners hebben afgesproken in het Nationaal Energieakkoord hier werk van te maken.

Windmolens ja, maar wel middels een goed proces
Ook in Drenthe moet er ruimte zijn om windmolens te plaatsen. Het heeft onze voorkeur de windmolens te plaatsen in windrijke open gebieden. De Veenkoloniën  vinden wij daarvoor een geschikt gebied.  Wij vinden dat windmolens alleen geplaatst kunnen worden, nadat er in een goed proces heeft plaatsgevonden. Een proces met inwoners van het gebied, zodat ze mee kunnen denken over de juiste manier van plaatsing, grootte van de parken, etc. Minstens zo belangrijk is het dat omwonenden met zicht of (geluids-) hinder van de grote molens, op enigerlei wijze meeprofiteren van de opbrengst van de molens.

Zijn er alternatieven?
Er zijn andere bronnen van duurzame energie. Zon en biomassa bijvoorbeeld. Ook kunnen kleine windmolentjes op daken worden ingezet op windenergie op te wekken. Wij zijn er na diverse studies van overtuigd dat een volledig duurzame energievoorziening alleen lukt als alle registers open gaan en dus alle bronnen optimaal worden gebruikt. Dat betekent zowel grote windmolens, als zon als biomassa.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF