NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Energie besparen

Energie besparen

Het opwekken van duurzame energie is prachtig, maar onze allerbelangrijkste opgave is het fors terugbrengen van de vraag naar energie. Alleen door energie te besparen en veel efficiënter toe te passen. Alleen op die manier is op den duur een duurzame energievoorziening binnen bereik.

Huishoudens en bedrijven kunnen veel energie besparen. Technieken zijn al wel voorhanden, maar om de energievraag drastisch te verlagen zijn vaak nieuwe concepten nodig. Huizen moeten op een integrale manier worden verbouwd, bedrijven moeten hun productieproces anders inrichten. Daarnaast blijft het nodig om informatie en praktische handvatten te communiceren via zowel nieuwe als oude media.

In Drenthe zijn veel lokale initiatieven actief waarin inwoners gezamenlijk besparingsactiviteiten uitvoeren of bijvoorbeeld isolatie inkopen. Die collectieven worden door de Natuur en Milieufederatie ondersteund vanuit het Servicepunt Energie Lokaal.

Partner van het Drents Energieloket
Het Drents Energieloket werkt met diverse partijen samen aan het verduurzamen van de Drentse woningvoorraad. Binnen het Drents Energieloket werken veel partijen samen: de twaalf Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto VNI en wij. Bij het Drents Energieloket kunnen inwoners terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van hun woning. Kijk voor meer informatie op www.drentsenergieloket.nl. 

Drent zit er warmpjes bij
Vanaf het najaar van 2015 organiseren we samen met het Drents Energieloket de Warmtetour. Onder het motto ‘Drent zit er warmpjes bij’ organiseren wij informatiebijeenkomsten over het isoleren van je woning. Wij komen langs in vrijwel alle gemeenten. Lees verder.

Energiesprong
Extra investeringen in energiebesparing van bestaande gebouwen kunnen voor Noord Nederland een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie op leveren. Dat is de conclusie uit een verkenning die door CE Delft en SEO Economisch Onderzoek  in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is uitgevoerd. Lees verder.

Veenkoloniën
Samen met Platform 31, woningcorporaties en de provincie ontwikkelen wij een aanpak om in de veenkoloniën een energiesprong te realiseren; een grootschalige verbouw van bestaande huizen tot energienota loze en levensloopbestendige woningen. Onder de naam Veensprong gaan we voor serieuze besparingen in de Veenkoloniën. Lees verder.

Servicepunt Energie Lokaal
Via het Servicepunt energie Lokaal Drenthe ondersteunen wij lokale energie initiatieven. Of het nu energie coöperaties zijn of kleine lokale werkgroepen, bij het servicepunt kunnen zij terecht voor advies, kennis en een uitgebreid netwerk. Lees verder.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF