NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Biomassa

Biomassa

Heldergroene Biomassa wordt vaak gezien als een echt duurzame energiedrager. Maar is dat wel terecht? In het project heldergroene biomassa leggen De Natuur en Milieufederaties de kennis over biomassa bijeen en geven zij aan welke biomassa wel en welke niet ‘heldergroen’ is. Ook wordt per provincie aangegeven waar de kansen liggen.

Duurzame biomassa?
De verwachtingen van biomassa als duurzame energiebron zijn hoog. In toenemende mate groeit echter het besef dat aan biomassa ook nadelen kunnen zitten. Voorbeelden zijn de ontbossing in Indonesië en de hogere voedselprijzen. Vervanging van fossiele energiebronnen (zoals kolen en olie) door sommige biomassa vermindert de CO2-uitstoot niet of kan die zelfs vergroten. De Natuur en Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu hebben daarom hun visie, over wat wel en wat niet duurzame biomassa is, op een rij gezet.

Rapport Heldergroene Biomassa
In het rapport Heldergroene Biomassa zijn de verschillende vormen van biomassa en de verwerking ervan naast elkaar gezet. Sommige soorten zijn prima. Bijvoorbeeld verbranding van snoeihout of verwerking van bermgras. Ook het gebruik van afvalhout en agrarische reststromen pakt goed uit. Ronduit negatief scoren biodiesel uit koolzaad, verbranding van palmolie en mestvergisting.

Blijven investeren
De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt het echter wel wenselijk om te blijven investeren in duurzame biomassa. Wij zullen de komende tijd daarom Drentse initiatieven ondersteunen die wel voldoen aan de criteria voor duurzame biomassa.

Meer over dit onderwerp…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF