NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Consortium EiwitAnders

Consortium EiwitAnders

Het Consortium EiwitAnders wil van de veldboon een heldboon maken. Samen met de betrokken partners vormen we een consortium dat meerjarig gaat bouwen aan een veldbonenketen voor Noord-Nederland, met waarde voor iedereen, van teler tot consument.

In het voorjaar/zomer van 2017 heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe het initiatief genomen om samen met een aantal partijen te onderzoeken of er een potentiële business case was voor het telen van een lokaal eiwitgewas dat verwerkt kon worden tot een duurzaam en gezond product voor zorginstellingen. Dit deden we onder de noemer ‘Kookpot eiwittenstoofpot voor de zorg’. De veldboon kwam als potentiële heldboon uit deze verkenning.


Nieuws


Achtergronden

Waarom circulair
Ons verhaal van de veldboon vatten we onder ‘circulaire ketens’, omdat veldbonen een flinke winst opleveren voor onze natuurlijke hulpbronnen en in de reductie van broeikasgassen als je dit vergelijkt met het gebruiken van dierlijke eiwitten.  Hetzelfde geldt voor het principe van ‘de korte keten’. Maar op circulair gebied valt nog meer winst te behalen. De bodem is een waardevolle grondstof waarvan we de kwaliteit willen bewaren. Het is de basis van een circulair voedselsysteem. Een gewas als de veldboon, heeft een positief effect hierop. Daarnaast is het zo dat bij de teelt en verwerking van veldbonen reststromen ontstaan – loof, hulletjes etc – die mogelijk toepasbaar zijn in andere kringlopen. Deze kringlopen zouden we graag identificeren en ontwikkelen. In de circulaire keten-trajecten werken we met bedrijven samen aan innovatieprojecten gericht op de circulaire economie en energietransitie. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht naar andere waarde creatie en nieuwe businessmodellen.

Het belang van eiwitten
Eiwitten zijn dé bouwstenen voor onze spieren. Vanaf ons 35ste levensjaar verliezen we spiermassa; wanneer we 70 zijn, is de spiermassa in ons lichaam ongeveer gehalveerd. Wie voldoende eiwit eet en beweegt kan dit verlies remmen. Hierdoor leven we langer zelfstandig en worden we minder snel zorg-afhankelijk. Maar voldoende eiwitten binnenkrijgen, zeker op oudere leeftijd, is niet gemakkelijk. De eetlust wordt minder, de porties kleiner. En dan is er ook de vraag welke eiwitten het beste zijn, vanuit nutritioneel én duurzaamheidsoogpunt. Eiwitten, opgebouwd uit aminozuren, zijn plantaardig of dierlijk van oorsprong. Sommige aminozuren maakt het lichaam zelf aan, anderen niet. Deze laatste, de essentiële aminozuren krijgen we via ons voedsel binnen. Dat kan prima met dierlijke of plantaardige eiwitten. Productie van dierlijke eiwitten legt een enorm beslag op natuurlijke hulpbronnen (water, land en stikstof) en draagt bij aan de broeikasgasemissie (CO2, N2O). Redenen genoeg om een dieet met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten te stimuleren.

Waarom veldbonen
Een voedzaam plantaardig product met veel eiwitten, is de boon/peulvrucht. Op dit moment komt echter 70% van de bonen die mens (en dier!) in Nederland consumeren uit het buitenland. In het kader van de circulaire economie – behoud van grondstoffen als water, land en stikstof, en het minimaliseren van fossiele grondstoffengebruik – is het een expliciete wens om (1) minder afhankelijk te worden van eiwitimport en (2) waar mogelijk plantaardige eiwitten direct te gebruiken voor humane consumptie (kortere ketens). De veldboon biedt uitkomst. In Nederland wordt momenteel ca 420 hectare veldbonen geteeld. Het merendeel wordt gebruikt als veevoer. Terwijl deze tuinboon-variant prima voor menselijke consumptie geschikt is. In tegenstelling tot soja en lupine is de tuinboon makkelijk(er) te telen en breder geaccepteerd. Waar veldbonen voor toepassingen in de feed (diervoeding) een beperkte waarde en business potentie hebben, is dit anders voor hoogwaardige applicaties in de food (humane voeding).


Deelnemers aan het Consortium EiwitAnders: Kats Agrifood Consulting, de Dennenhoeve, Agra Service Lindenhols, Atlantis Handelshuis, Interzorg, Terra Meppel, Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, StapinActie, Distrivers en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF