Krachtige vrijwilligersorganisaties met professioneel karakter

Krachtige vrijwilligersorganisaties met professioneel karakter

In de afgelopen jaren is een aantal initiatieven doorgegroeid tot krachtige vrijwilligersorganisaties met een professioneel karakter:

Energiecoöperatie Noordseveld

Energiecoöperatie Noordseveld werkt als gemeentebrede coöperatie met vrijwilligers en andere partners aan projecten in de gemeente Noordenveld. Ze leggen zonnedaken aan, bouwen eigen zonnevelden en werken aan aardgasvrije dorpen. Bekijk de korte film hier.

Meer informatie: https://www.noordseveld.nl/

Energiecoöperatie duurzaam Assen

Nadat deze stadscoöperatie het dak van Warenhuis VanderVeen in Assen had belegd met een coöperatieve zonnecentrale, is Energiecoöperatie duurzaam Assen met Engie, Bronnen VanOns en de NMF Drenthe bezig met de ontwikkeling van zonnepark/Energietuin Assen-Zuid. Dit is een bijzonder zonnepark waar energie, ecologie en educatie elkaar gaan vinden. Door een andere ontwikkelaar is de coöperatie gevraagd mee te ontwikkelen aan de zonneplas in Ubbena. Energiecoöperatie duurzaam Assen laat daarmee zien dat lokaal eigendom in samenspraak met commerciële ontwikkelaars prima kan.

Meer informatie: https://ecduurzaamassen.nl/

Coöperatie energieKansen Ansen

Energie(k)Ansen werkt aan een energieneutraal Ansen. Deze dorpscoöperatie heeft een groot dak belegd met zonnepanelen en werkt aan het aardgasvrij maken van het dorp.

Meer informatie: https://www.energiekansen.nu/