Stefan van der Borgh

Stefan van der Borgh

Als kleine koter liep ik de straten en deuren af om iedereen te vertellen over de jaguar, de haai en andere aansprekende beelddragers van een bedreigd dierenrijk. De guldens die ik voor natuurbescherming collecteerde werden euro’s, terwijl alleen maar méér dieren hulp nodig hadden. Ik snapte niet waarom zoiets belangrijks in de wereld mis ging.

Vandaag de dag is het tij helaas nog steeds niet gekeerd. Jongere generaties maken zich nog meer zorgen over hún wereld van morgen. Jammer genoeg worden kleine rangers groot in een lineaire groeimaatschappij waarin we zelf onderdeel zijn van het probleem. We leren het zogenaamde “onderscheid” tussen mens en natuur en waarderen ons leven in termen als bezit, winst en plezier.

In mijn leven ben ik juist op zoek naar de natuurlijke balans tussen de wereld, de maatschappij en mijzelf. Laten we ons realiseren wat onze pósitieve impact kan zijn wanneer we gezamenlijk als maatschappij een ommeslag maken. En goed nieuws: vaak bestaan de ideeën om problemen op te lossen al! Helaas mist op dit moment ‘’slechts’’ nog de maatschappelijke formule als sluitstuk voor een daverend succes.

Vanuit de Natuur en Milieufederatie Drenthe verbind ik de mensen met deze ideeën aan elkaar, zodat we samen de omslag kunnen bewerkstelligen. Ik nodig je uit om over onze verzonnen en aangeleerde belemmeringen heen te stappen. Zo kunnen we vandaag nog starten met het kinderlijk eenvoudig oplossen van wereldgrote problemen.

Profiel Stefan van der Borgh

Stefan van der Borgh

Circulair bouwen & Samenwerking natuurorganisaties