Daniël van der Kleij

Daniël van der Kleij

Nederland heeft net als vele andere landen in de wereld, de doelstelling afgesproken om in 2050 CO2-arm te zijn. De grote stap die een enorme impact heeft, is dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Dit heeft niet alleen consequenties voor bedrijven maar ook voor alle woningen!

Deze energietransitie van fossiele energievoorziening naar duurzame energiebronnen is een van de grootste uitdagingen van de komende tijd. Niet alleen is onze overheid een belangrijke speler op dit vlak maar ook elk bedrijf en elke particulier zal met slimme investeringen moeten bijdragen aan deze overgang.

Sinds 1 december 2017 werk ik bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe, waar wij continue op zoek zijn naar de balans tussen natuur, economie en gedrag. Van hieruit werk ik voor het Drents Energieloket*, om particuliere woningeigenaren onafhankelijk te adviseren (a.d.h.v. trias energetica) en te ondersteunen bij hun stappen richting een besparende en vooral duurzamere woning met als bonus, een lagere energierekening. Dit doen we zowel telefonisch, online en middels campagnes op locatie. Het motiveert mij enorm om particulieren te helpen bij deze energietransitie en gezamenlijk Drenthe naar een mooiere en duurzamere toekomst te leiden.

*Het Drents energieloket is een samenwerkingsverband van alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Profiel Daniël van der Kleij

Daniël van der Kleij

Adviseur Drents Energieloket