NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Bestemmingsplan buitengebied Westerveld

Bestemmingsplan buitengebied Westerveld

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft een inspraakreactie geschreven naar aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Westerveld. Het plan lag in januari 2010 ter inzage. We gaan in onze brief onder meer in op de wijze waarop de kwaliteit van het landschap beschermd wordt in het plan en we hopen dat de gemeente onduidelijkheid bij belangentegenstellingen tussen o.a. natuur en recreatie kan wegnemen.

Bijvoorbeeld hoe gaat de gemeente de natuurwaarden in een natuurgebied beschermen wanneer een camping daar wil uitbreiden. Verder vinden we dat de gemeente strengere regels kan opstellen bij uitbreiding van agrarische bedrijven en recreatiebedrijven, zodat er meer rekening gehouden kan worden met de kwaliteit van het landschap.

In het bestemmingsplan buitengebied worden alle ruimtelijke, planologische zaken voor het buitengebied juridisch vastgelegd. Zo staat er in het plan waar natuurgebieden liggen en wat de kenmerkende landschappen zijn. Ook wordt erin vermeld waar kan worden gebouwd en geboerd in het landelijk gebied. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied is noodzakelijk, omdat er tot nu toe nog vier verschillende bestemmingsplannen gelden voor het buitengebied van de gemeente, namelijk die van de vier voormalige gemeenten van Westerveld (Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder).

De kwaliteit van het landschap en de natuur in buitengebied van Westerveld is van groot belang voor Drenthe. Waardevolle grote natuurgebieden als het Dwingelderveld en het Drents Friesche Wold liggen (gedeeltelijk) in Westerveld en ook zijn er oude esdorpen en beekdalen te vinden. Daarom heeft De Natuur en Milieufederatie Drenthe een inspraakreactie geschreven.

Op dit moment verwerkt de gemeente Westerveld alle inspraakreacties. De planning is dat de volgende versie van het bestemmingsplan in oktober ter inzage komt te liggen. Iedereen kan dan een zienswijze schrijven naar de gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de gemeente Westerveld: www.gemeentewesterveld.nl.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF