Omwonenden Energietuin Assen-Zuid

Informatie voor omwonenden van de Energietuin Assen-Zuid

Op het terrein tussen de spoorlijn Zwolle-Assen en de weg Assen-Hooghalen werken we aan de ontwikkeling van de Energietuin Assen-Zuid. Een stuk grond, bestemd als bedrijventerrein, wordt nu een bloeiende Energietuin met een stroomopbrengst voor 6.000 huishoudens. Wat is een Energietuin, hoe ziet het voorlopig ontwerp eruit en welke (bouw)activiteit kunt u als omwonende de komende tijd verwachten? Op deze projectpagina houden we u op de hoogte. Daarnaast versturen wij direct omwonenden brieven met aankondigingen en informatie.

Wat gaat er gebeuren?

Wat gaat er gebeuren?

Ten zuiden van Assen, tussen de spoorlijn Zwolle-Assen en de weg Assen-Hooghalen, ligt het gebied van de Energietuin Assen-Zuid. Het ca 50 hectare grote gebied is ooit aangekocht als bedrijventerrein, maar de gemeente Assen gaat nu een duurzame invulling geven aan het gebied. Sinds in 2019 de opdracht is gegeven aan de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns is het snel gegaan. Samen met ENGIE, Energiecoöperatie duurzaam Assen, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en met medewerking van Wageningen University & Research is het concept ontwikkeld voor één van de eerste Energietuinen van Nederland. Uiteindelijk wordt 19 hectare belegd met circa 57.000 zonnepanelen. De Energietuin kan straks ruim 21 megawatt aan duurzame stroom opleveren. Genoeg voor meer dan 6.000 huishoudens. Bij de ontwikkeling van de Energietuin speelt het uitgangspunt ‘3x lokaal’ een belangrijke rol: Lokaal opwekken, Lokaal gebruiken en Lokaal economisch voordeel. Als één van de eerste Energietuinen in Nederland zal de Energietuin in Assen-Zuid een voorbeeldfunctie vervullen op regionaal en landelijk niveau. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gereed. Het ontwerp is tot stand gekomen met input en reacties van omwonenden in de start en eind van de ontwerpfase.

Bekijk hier het (voorlopig) ontwerp

De geplande werkzaamheden

De bouw van de Energietuin Assen-Zuid gaat bijna beginnen.  Halverwege november 2021 is een aantal metingen gedaan en in het einde van het jaar worden de eerste planten aangeplant en de grasmat voor de bouw aangelegd.

De (komende) werkzaamheden:

  • In de afgelopen periode zijn er druk- en trekproeven uitgevoerd die ons meetgegevens over de stevigheid van de bodem hebben gegeven
  • In maart zijn de eerste struiken en hagen geplant, zodat de planten kunnen wortelen.
  • In de periode zomer/ najaar 2022 worden er voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van het kabeltracé. In die periode kan er sprake zijn van passerend zwaar verkeer.
  • Afhankelijk van de definitieve planning zal er vanaf voorjaar 2023 bouwactiviteit plaatsvinden.

Geplande werkzaamheden vermelden we op deze pagina, omwonenden worden ook op de hoogte gesteld via een brief.

Contact

Uiteraard doen we er alles aan om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. Wij houden u, per brief, op de hoogte van de bouwactiviteiten en voorbereidingen. We geven daarin aan wat het voor u betekent in mogelijk overlast en verkeershinder en hoe u daarop kan inspreken.

We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk omwonenden van dit project via deze brief te informeren. Mocht het zo zijn dat u nog andere geïnteresseerden spreekt, verwijs hen dan gerust naar onze website..

Heeft u vragen of ziet u iets gebeuren waarover onvoldoende is gecommuniceerd? Neem dan contact op met projectleider Siebert van der Veen:

Neem contact op