Zorgen over forse wereldwijde afname insecten: ‘Dit vraagt om actie’

13 februari 2019

Zorgen over forse wereldwijde afname insecten: ‘Dit vraagt om actie’

Opnieuw slaan wetenschappers alarm over de afname van het aantal insecten. De komende decennia zal het aantal insecten wereldwijd met zo’n veertig procent afnemen. Vooral bijen, vlinders en kevers hebben het zwaar. Het is voor het eerst dat de afname van insecten wereldwijd is onderzocht. De cijfers zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation en voor het onderzoek werden 73 studies uit verschillende landen bekeken. 

Acht keer zo snel

Uit het onderzoek blijkt dat insecten acht keer zo snel uitsterven als bijvoorbeeld vogels en zoogdieren. Toch blijft dit ook voor deze dieren niet zonder gevolg. Vooral voor vogels en dieren die insecten eten, dreigt er gevaar.

Belangrijkste oorzaken zijn volgens de onderzoekers intensieve landbouw en stedenbouw. Maar dit zijn niet de enige oorzaken. Ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en de klimaatverandering heeft consequenties.

Actie van iedereen die grond beheert

De Drentse natuurorganisaties slaan al langer alarm over de afname van de insecten en vinden ze dat het tijd wordt voor actie.

“Het wereldwijde onderzoek bevestigt het vorig jaar door ons gepresenteerde onderzoek. Dat vraagt om actie van iedereen die grond beheert. Provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook van boeren, natuurbeheerders en particulieren”, laat Alje Zandt van Natuurmonumenten weten.

Ook consument moet wat doen

Maar het zijn niet alleen grondbeheerders die wat moeten doen. “Wij zijn van mening dat een verduurzaming van onze voedselproductie, en daarmee ook de landbouw, noodzakelijk is om de achteruitgang te keren. Dit vraagt ook iets van de consumenten. Zij zullen moeten kiezen voor duurzaam geproduceerd voedsel en niet alleen naar de prijs moeten kijken”, reageert Judith van den Berg van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Agnes Bakker van IVN Regio Noord beaamt dat. “Ons consumptiegedrag heeft veel invloed op ons hele ecosysteem en daarmee ook enorm veel invloed op biodiversiteit en dus de insecten.”

Initiatieven

Ondanks de zorgen wordt er ook al initiatief genomen. Zo is er vorig jaar door verschillende natuurorganisaties Nederland Zoemt in leven geroepen, een actie voor de wilde bij.

Ook in Drenthe worden de handen ineen geslagen. Met het project Heel Drenthe Zoemt benadrukt de Natuur en Milieufederatie, samen met partners, het belang van biodiversiteit in het agrarisch gebied. En onder de noemer Drenthe-kriebels komen de provincie, acht gemeenten, drie waterschappen en natuurorganisaties in actie voor onder andere natuurvriendelijk bermen en oevers en agrarisch natuurbeheer.

‘Bij-vriendelijk beheer’

Ook Stichting Het Drentse Landschap is in actie gekomen. Zo zorg de organisatie voor voldoende bloemrijke graslanden en ontwikkelen ze natuurakkers met bloemen die voor insecten belangrijk zijn.

“De achteruitgang van de insectenstand is zorgelijk, maar gelukkig zien we steeds meer initiatieven in het kader van bij-vriendelijk’ beheer . Ook wij doen ons best om een steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling en instandhouding van bloemrijke graslanden en zorgen we in de heidegebieden voor voldoende nectarplanten.”

Bron: RTV Drenthe, 12 februari, door Laura van Dijk