Zorgen over doorstart oliewinning en dumping afvalwater in bodem Schoonebeek

8 juli 2024

Zorgen over doorstart oliewinning en dumping afvalwater in bodem Schoonebeek

Er zijn vergevorderde plannen voor een doorstart van de oliewinning in Schoonebeek. De winning van olie is zeer omstreden, omdat het gebeurt op basis van stoominjectie. Dit kost bijzonder veel energie, is extra slecht voor het klimaat en voor het vervuilde afvalwater is geen goede oplossing. Of spuiten we dit gewoon terug in de diepe ondergrond? Als het aan de NAM en het Rijk ligt wel. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen voor het milieu – en verzetten ons zij aan zij met een bewonersorganisatie tegen het verlenen van de vergunningen. Steun deze bewoners door hun petitie te ondertekenen (voor 25 juli).

Afvalwater injectie stilgelegd door lekkages

De winning van olie met stoominjectie leidt tot enorme hoeveelheden vervuild afvalwater. Tot voor kort voerde de NAM dit afvalwater af via lange pijpleidingen naar Twente. Daar werd het vervuilde water in lege gasvelden geïnjecteerd. Er waren hierbij vaak problemen met lekkages, waardoor de aanpak meerdere malen is stilgelegd. Dit leidde tot grote zorgen bij de inwoners van Twente. Onder aanvoering van cabaretier Herman Finkers werd de druk op het Rijk en de NAM zo groot dan de injectie is gestaakt.

Inmiddels zijn de oude gasvelden in Schoonebeek volgens de NAM ook geschikt voor de injectie van het afvalwater. Problemen zoals lekkages zouden hier niet zijn door nieuwe injectieputten en leidingen aan te leggen. Dat grote vertrouwen hebben wij niet.

Ontzorgen en compenseren

Het Rijk heeft de ontwerpvergunningen voor de injectie in Schoonebeek ter inzage gelegd tot 25 juli. Hier is al een lang proces aan vooraf gegaan. Zo liggen er tientallen rapporten ter inzage, goed voor duizenden pagina’s leesvoer. Ook is er een zogenaamde ‘ontzorgtafel’ geweest, waarin toelichting is gegeven en waar vooral ook miljoenen aan compensatiegelden voor de Schoonebekers zijn beloofd. Dit is opvallend: als er niets te vrezen valt, waarvoor zijn die miljoenen dan nodig?

Gaan we Groningen achterna?

Uit alle stukken vallen ons een paar zaken in het bijzonder op. Zo hebben alle deelbesluiten en rapporten niet alleen geleid tot een ondoorzichtig woud waar de meeste mensen geen touw meer aan vast kunnen knopen, maar lijkt het er ook op dat er stap voor stap naar dit besluit is toegewerkt.

Verder mag de NAM op basis van deze besluiten voor onbepaalde tijd de oliewinning met injectie voorzetten. Zeg maar tot het op is, zo rond 2040 of 2050. Dat staat haaks op het voornemen dat we moeten afstappen van de fossiele brandstoffen – en wel zo snel mogelijk!

Ook omzeilen de NAM en het Rijk de formele procedure voor een milieueffectrapportage. Op basis van deze procedure zouden alle milieueffecten onafhankelijk op een rij gezet moeten worden. De resultaten zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de afwegingen van het Rijk. Nu zijn 95% van alle rapporten opgesteld door bureaus in opdracht van de NAM. Hier is een vergelijking met het debacle rond de aardbevingen in Groningen op zijn plaats.

Er is kortom alle reden tot zorg en actie. Wil je deze ontwikkelingen volgen en/of de bewonersorganisatie ‘Stop Afvalwater Schoonebeek’ steunen: kijk dan op hun website. Zij verdienen een steun in de rug.