Zonnest(r)op dreigt voor Drentse daken

25 oktober 2018

Zonnest(r)op dreigt voor Drentse daken

Milieufederatie roept Minister op tot ingreep bij toekennen energiesubsidies

De groei van zonne-energie in Groningen en Drenthe overtreft alle verwachtingen. Dat is bijzonder goed nieuws. Maar aan dit nieuws kleeft inmiddels ook een keerzijde. Het ondernemende en deels onstuimige gedrag van projectontwikkelaars, de lagere grondprijzen in het buitengebied en de aantrekkelijk landelijke subsidies zorgen voor grote opstoppingen op het Noordelijke elektriciteitsnet…

Netbeheerder Enexis is momenteel druk aan het inventariseren welke plannen er in de pijplijn zitten en geeft aan dat er niet veel netcapaciteit meer over is. Enexis heeft zelfs een stop aangekondigd voor grote delen van Groningen en Drenthe. Dit heeft mogelijk verstrekkende gevolgen. Enexis moet namelijk voor de grotere projecten ook ‘nee’ gaan zeggen tegen de meest gewenste optie: zonnepanelen op daken!

We uitten al eerder onze zorgen over het gebrek aan regie en de eerste gevolgen daarvan worden nu zichtbaar. Voor honderden hectares zonneprojecten die de gemeenteraden van Borger Odoorn en Hoogeveen –ondanks veel protesten– hebben geaccordeerd blijkt de aansluiting onzeker. Dit soort projecten gaan mogelijk wél een beslag leggen op de landelijke subsidiepot en drukken zo de kwalitatief betere projecten uit de markt. We lopen het risico dat in deze gemeenten alle grotere projecten met zonnepanelen op daken jarenlang moeten worden stilgelegd.

Oproep

De Natuur en Milieufederatie pleit daarom voor snelle maatregelen. Als eerste stap moeten er op korte termijn door overheden en netbeheerders uitbreidingsplannen gemaakt worden voor het elektriciteitsnet. Plannen die ook ruimtelijk veel beter zijn doordacht. Participatie, voorrang voor zonnepanelen op daken en aandacht voor de totale capaciteitsvraag moeten hierin centraal staan. De provincies zijn hierin wat ons betreft aan zet. Met de start van de Regionale Strategie zijn de eerste stappen daartoe nu snel te zetten.

Ten tweede roepen we Minister Wiebes op tot ingrijpen. De komende maanden wordt 6 miljard aan SDE subsidies voor duurzame energieprojecten verdeeld. De Minister kan de zekerheid van aansluiting en de relatie tot de beschikbare netcapaciteit nu al meenemen in zijn afwegingen. De Tweede kamer heeft in meerderheid uitgesproken dat zon op dak de voorkeur verdiend. Daar moet de Minister nu zelf ook werk van maken.

Lees meer