Zonneparken, hoe dan wel?

25 oktober 2018

Zonneparken, hoe dan wel?

Hoe ontwikkel je gezamenlijk zonneparken passend bij Drenthe? Na het publieke debat in juni, het inhaken op beleidsontwikkeling van provincie en gemeenten en onze inbreng bij snel ontwikkelde zonneparken in Drenthe, komt de Natuur en Milieufederatie Drenthe nu met de volgende stap. Samen met 6 andere partijen uit Noord-Nederland hebben we een manifest opgesteld. Dit manifest geeft 7 vuistregels voor de realisatie van zonneparken…

We constateren in het manifest dat grote zonneparken in opkomst zijn en noodzakelijk zijn voor de energietransitie. Tegelijkertijd zien we dat de realisatie van deze parken beter kan en moet. Op dit moment wordt er bij de realisatie van de parken onvoldoende rekening gehouden met omwonenden, natuur en landschap. Er zijn voldoende mogelijkheden om op grote schaal duurzame en lokale energie op te wekken. Projecten waar de gemeenschap bovendien over meebeslist én meeverdient. Wij roepen overheden op om samen met hen werk te maken van zonneparken die van en voor de omgeving zijn.

Zeven vuistregels

Met het gezamenlijke manifest geven wij zeven vuistregels om zonneparken meer van en voor de omgeving te laten zijn. Wees zuinig op ruimte: geef bij het zoeken naar geschikte locaties prioriteit aan daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden. Verder vinden wij het belangrijk dat elk zonnepark samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast is. De opbrengsten moeten op een eerlijke manier gedeeld worden.

‘Betrek van begin tot eind de lokale gemeenschap. Wees transparant en laat bewoners meedenken. Zo ontstaat draagvlak en inbedding in de omgeving.’ – Christiaan Teule,  van de Natuur en Milieufederatie Drenthe

Waarde toevoegen aan landschap en biodiversiteit

Ook roepen wij gemeenten op om de lokale energiebeweging te ondersteunen en als voorwaarde op te nemen dat elk zonnepark in het landelijk gebied een toegevoegde waarde moet hebben voor landschap en biodiversiteit. Wij zouden graag zien dat overheden en ontwikkelaars deze vuistregels overnemen bij de realisatie van nieuwe zonneparken.

‘Ontwikkel het zonnepark zo, dat het toegevoegde waarde heeft voor natuur en landschap. Wij kunnen daar bij helpen.’

Bekijk het manifest hier…

Het aanbod van de energiegroepen 
Het manifest is gezamenlijk uitgave van EnergieVanOns, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Groningen, De Friese Milieu Federatie, De Groninger Energiekoepel, Us Kooperaasje en De Drentse Koepel Energie Initiatieven. Vanuit onze kennis en ervaring bieden wij aan mee te werken aan mogelijkheden om zonneparken meer van en voor de omgeving te laten zijn.