Wat zeggen de partijprogramma’s over de natuur

2 februari 2011

Wat zeggen de partijprogramma’s over de natuur

Op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Voor het natuurbeleid is dit een belangrijk moment, zeker nu het Rijk de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid bij de provincies wil neerleggen. Het grote probleem is nu dat het Rijk de middelen, die nodig zijn voor een goed natuurbeleid, niet beschikbaar stelt.

Wat zeggen de politieke partijen over natuurbeleid in hun verkiezingsprogramma’s? Vrijwel alle partijen besteden ruim aandacht aan natuur en landschap. Het is dus in ieder geval een belangrijk item voor de provinciale politiek. Ook is duidelijk dat het belang van de Ecologische Hoofdstructuur breed wordt ondersteund. De verschillen zitten met name in uitspraken over hoe daar mee om wordt gegaan.

Een overzicht van de natuurstandpunten van de partijen die meedoen met de verkiezingen vindt u op www.warmlopenvoornatuur.nl.