Zandwinner wil provinciaal beleid omkopen

27 april 2012

Zandwinner wil provinciaal beleid omkopen

Zandwinbedrijf Zeldenrust wil de zandwinning in de bossen bij Gasselte alsnog gaan uitbreiden. Dit maakte het bedrijf, in aanwezigheid van Staatsbosbeheer, gisteren op een persconferentie bekend. Over deze omstreden zandwinning is eerder – na een langdurige strijd – een compromis bereikt. Het bedrijf mocht doorgaan met de zandwinning op deze groene locatie tot uiterlijk eind van dit jaar. Nu dat moment nadert, probeert het bedrijf dit besluit open te breken met een worst van 4 miljoen aan gebiedsinvesteringen.

Voorgeschiedenis
De provincie heeft rond het jaar 2000 in haar beleid bepaald dat er één nieuwe centrale zandwinplaats bij Echten zou worden ontwikkeld. Daarmee heeft zij ook besloten  dat zandwinning in Gasselte in 2013 moest sluiten. Voor de overgangsperiode tussen 2000 en 2013 heeft Zeldenrust nog eenmaal een laatste uitbreidingsvergunning gekregen. Zeldenrust  vroeg daarbij om een langdurige uitbreiding van 30 hectare, maar kreeg uiteindelijk 16 hectare zandwinning tot maximaal 2013.

Tegen uitbreiding van deze zandwinning heeft Staatsbosbeheer zich eerder, samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe, tot aan de Raad van State verzet. De bossen bij Gasselte zijn namelijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor dit gebied geldt dat zulke activiteiten alleen mogen worden toegestaan, als er zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn. Wij hebben destijds grote vraagtekens geplaatst bij het maatschappelijk belang. Het gaat immers vooral om een zakelijk belang. Tegen de vergunning van de provincie hebben zowel Zeldenrust als wij toentertijd beroep aangetekend. De Raad van State heeft uiteindelijk bepaald dat de provincie met haar eindbesluit alle belangen zorgvuldig tegen elkaar heeft afgewogen.

Plannen Zeldenrust
Zeldenrust probeert dit beleid nu open te breken met een bod van 4 miljoen aan investeringen in het omliggende gebied. Het bedrijf wil, als ruil voor hun investeringsgeld, de eerder afgewezen uitbreiding alsnog realiseren. Dit houdt in: tien jaar langer doorgaan met zandwinning op deze locatie. De gebiedsinvesteringen zouden passen binnen de gebiedsvisie, die voor de omgeving is ontwikkeld.

Zeldenrust stelt dat dit zand hard nodig is voor de regionale zandbehoefte. Zonder deze productie zouden er grote tekorten ontstaan. Dat lijkt ons – zeker in tijden van laagconjunctuur – een nogal gekleurde stellingname. De centrale zandwinplaats in Echten is inmiddels volop in gebruik genomen. Dat Zeldenrust zijn zandwinning in Gasselte alsnog graag wil voortzetten, is vanuit zijn zakelijk belang  begrijpelijk, maar dat is iets anders dan dat de zandwereld in elkaar stort als Gasselte sluit.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer stemt tot onze grote verbazing in met deze voornemens. Deze organisatie staat onder grote druk om 100 miljoen te bezuinigen. De eerdere door Staatsbosbeheer opgevoerde natuurbezwaren zijn binnen deze organisatie  nu blijkbaar van ondergeschikt belang.

Het bod van 4 miljoen aan gebiedsinvesteringen is opvallend. Blijkbaar is het zandwinnen en verkopen een wel zeer lucratieve bezigheid. Of een deel van de beloofde miljoenen misschien te maken heeft met eerdere compensatieverplichtingen, is ons niet duidelijk. Voor ons klinkt dit als een worst met een luchtje.

De verleiding om hier op in te gaan, kan in tijden van financiële nood groot zijn. Maar als de overheid hier instapt, is het hek van de dam. Het betekent, bout gesteld, dat een bedrijf de belangenafweging van de overheid met een flinke zak geld kan beïnvloeden. Provincie en gemeente moeten deze nieuwe vergunningaanvraag niet honoreren.