Wordt de veldboon straks een Heldboon?

26 januari 2018

Wordt de veldboon straks een Heldboon?

In het voorjaar/zomer van 2017 heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe het initiatief genomen om samen met een aantal partijen te onderzoeken of er een potentiële business case was voor het telen van een lokaal eiwitgewas dat verwerkt kon worden tot een duurzaam en gezond product voor zorginstellingen. 

Dit deden we onder de noemer ‘Kookpot eiwittenstoofpot voor de zorg’. Hiermee wilden we onderzoeken of dit kon bijdragen aan een gezonde verduurzaming van de Noord-Nederlandse economie en welke kansen dit biedt voor lokale ondernemers in de voedselketen. Daarnaast speelde de vraag hoe dit kon bijdragen aan het voorkomen van eiwittentekort bij de snel groeiende groep oudere zorgbehoevenden in Noord-Nederland.

Samen met de betrokken partijen (Food for Impact, Kats Agrifood Consulting, Stap in Actie, UMCG, Distrivers, Interzorg, de Hippe Boerin, Bonduo, Carezzo Nutrition, Atlantis Handelshuis, akkerbouwer Kees Sijbenga, Cosis, Terra, Agrifirm en provincie Drenthe ) hebben we vanuit een tweetal werksessies toegewerkt naar een concept business case. Het enthousiasme vanuit de partijen om hiermee verder te gaan en te concretiseren is groot. We zijn dan ook druk doende met de verdere planontwikkeling voor de Heldboon.

De Heldboon
Samen met betrokken partijen gaan we vanuit het Consortium Eiwitanders van de veldboon een Heldboon maken. Ondertussen zitten de partijen niet stil, er wordt al geëxperimenteerd met de veldbonen. Vandaag een artikel hierover in het Dagblad van het Noorden (pdf).

Het belang van eiwitten
Eiwitten zijn dé bouwstenen voor onze spieren. Vanaf ons 35ste levensjaar verliezen we spiermassa; wanneer we 70 zijn, is de spiermassa in ons lichaam ongeveer gehalveerd. Wie voldoende eiwit eet en beweegt kan dit verlies remmen. Hierdoor leven we langer zelfstandig en worden we minder snel zorg-afhankelijk. Maar voldoende eiwitten binnenkrijgen, zeker op oudere leeftijd, is niet gemakkelijk. De eetlust wordt minder, de porties kleiner.

En dan is er ook de vraag welke eiwitten het beste zijn, vanuit nutritioneel én duurzaamheidsoogpunt. Eiwitten, opgebouwd uit aminozuren, zijn plantaardig of dierlijk van oorsprong. Sommige aminozuren maakt het lichaam zelf aan, anderen niet. Deze laatste, de essentiële aminozuren krijgen we via ons voedsel binnen. Dat kan prima met dierlijke of plantaardige eiwitten. Productie van dierlijke eiwitten legt een enorm beslag op natuurlijke hulpbronnen (water, land en stikstof) en draagt bij aan de broeikasgasemissie (CO2, N2O). Redenen genoeg om een dieet met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten te stimuleren.

Waarom veldbonen
Een voedzaam plantaardig product met veel eiwitten, is de boon/peulvrucht. Op dit moment komt echter 70% van de bonen die mens (en dier!) in Nederland consumeren uit het buitenland. In het kader van de circulaire economie – behoud van grondstoffen als water, land en stikstof, en het minimaliseren van fossiele grondstoffengebruik – is het een expliciete wens om (1) minder afhankelijk te worden van eiwitimport en (2) waar mogelijk plantaardige eiwitten direct te gebruiken voor humane consumptie (kortere ketens). De veldboon biedt uitkomst. In Nederland wordt momenteel ca 420 hectare veldbonen geteeld. Het merendeel wordt gebruikt als veevoer. Terwijl deze tuinboon-variant prima voor menselijke consumptie geschikt is. In tegenstelling tot soja en lupine is de tuinboon makkelijk(er) te telen en breder geaccepteerd. Waar veldbonen voor toepassingen in de feed (diervoeding) een beperkte waarde en business potentie hebben, is dit anders voor hoogwaardige applicaties in de food (humane voeding).