Windmolenplannen zetten landschap en bewoners op scherp

5 juli 2011

Windmolenplannen zetten landschap en bewoners op scherp

Boeren en projectontwikkelaars hebben plannen voor meer dan 100 grote windmolens in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dit een veel te grote opgave voor dit gebied. Omwonenden maken zich inmiddels ernstige zorgen. Niet de projectontwikkelaars, maar het landschap en zijn inwoners zouden het centrale vertrekpunt moeten vormen bij het maken van plannen voor windparken in de Veenkoloniën.

Een groep boeren, verenigd in Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond, en projectontwikkelaar Raedthuys willen in Borger-Odoorn twee windparken ontwikkelen met een vermogen van 300 tot 450 MW. Afhankelijk van het type windmolen, gaat het om 100 molens van 3 MW of 60 windmolens van 7,5 MW. Dit gaat om grote molens die met een ashoogte van 80 tot 135 meter veel impact hebben op het landschap.

Recent zijn de plannen voor het windpark De Drentse Monden gepubliceerd. Tot en met 4 augustus ligt de startnotitie voor de milieueffectrapportage ter inzage. In de startnotitie is aangegeven welke mogelijke milieueffecten men in de milieueffectrapportage gaat onderzoeken. Voor grote windplannen is het verplicht om een milieueffectrapport op te stellen.

Ook in de aangrenzende gemeente Aa en Hunze hebben coöperaties van boeren plannen voor het plaatsen van zulke windmolens. Volgens de initiatiefnemers zouden in dit gebied in totaal zo’n 38 windmolens in de windparken ‘Boerveen’ en ‘Greveling’ geplaatst moeten worden.

Te grote opgave
Als Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn wij van mening dat er in de Veenkoloniën ruimte is voor windmolens, wanneer hiervoor landschappelijk een goed ontwerp wordt gemaakt. Dat is nu niet het geval. De gepresenteerde initiatieven kennen geen enkele landschappelijke samenhang en vormen een veel te grote opgave voor dit gebied. Ook bewoners maken zich zorgen en organiseren zich in bewonersgroepen. Na Platform Storm in Borger-Odoorn en Vereniging Tegenwind Hunzedal, is recent ook WindNEE opgericht in de omgeving van Gasselternijveen.

Gebiedsvisie provincie
Gelukkig heeft de provincie aangegeven dat zij zo snel mogelijk een gebiedsplan wil maken, waarin staat waar in de Veenkoloniën windmolens moeten komen. Door samen met gemeenten een gebiedsvisie op te stellen, wil de provincie voorkomen dat het Rijk gaat bepalen waar de windmolens moeten komen. Bij windplannen van meer dan 100 MW is het Rijk namelijk officieel degene die dat bepaalt.

Betrokkenheid inwoners
Helaas is er ook bij de provinciale gebiedsvisie nog geen bewonersbetrokkenheid. Wat ons betreft zouden bewoners en het landschap het centrale vertrekpunt moeten vormen voor het maken van een gedragen windontwerp. Bewoners maken zich nu terecht zorgen over het effect van windmolens op de kwaliteiten van het gebied waarin zij wonen.

Meer informatie
De concept Notitie Reikwijdte en Detail (startnotitie) is te downloaden op de site van Agentschap NL.