Wij lopen warm voor natuur!

2 februari 2011

Wij lopen warm voor natuur!

Met de statenverkiezingen voor de deur roept een coalitie van natuur- en milieuorganisaties in Drenthe iedereen op om warm te lopen voor natuur. De organisaties vragen inwoners en politieke partijen om hun groene hart te laten spreken. De Drentse natuur is het waard om in te blijven investeren! 

In de coalitie werkt de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, IVN en Landschapsbeheer Drenthe. Vanaf half februari organiseren we een reeks activiteiten. Ook zamelen we handtekeningen in, waarmee we de nieuwe Provinciale Staten oproepen zich in te zetten voor behoud en versterking van de natuur in Drenthe.

Het nieuwe kabinet heeft de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid bij de provincies neergelegd. Tegelijkertijd is er veel minder geld voor natuurbeleid en plattelandsbeleid in het algemeen. De totale korting op het budget voor landelijk gebied dreigt op te lopen tot 60% van het eerder beschikbare budget! De keuze van het kabinet om drastisch te bezuinigen heeft harde gevolgen voor het beheer en de verbetering van de natuur in Drenthe. Dat is slecht voor de planten en dieren die er leven, maar ook voor de economie. De natuur is onder andere de basis voor het toerisme in de provincie, dat een groeiend aandeel heeft in de economie.

Bezuinigingen
De voorgenomen bezuinigingen dreigen een negatief effect te hebben op vrijwel alle natuurgebieden in Drenthe. Concrete voorbeelden daarvan zijn te vinden op de website www.warmlopenvoornatuur.nl (doorklikken op de gebieden). Zo betekent dit ondermeer dat de hermeandering van de Hunze niet kan worden afgemaakt. Door het schrappen van de robuuste verbindingen dreigen de noodzakelijke verbindingen tussen de natuurgebieden niet te worden gerealiseerd. Dit treft bijvoorbeeld de Vledder Aa die de verbinding moet gaan vormen tussen het Drents-Friese Wold en de Wieden-Weerribben. In het Reestdal kan de verdroging van de natuur niet worden opgeheven. Het is ook nog onduidelijk of er geld blijft voor het beheer van bestaande natuurgebieden die voorheen in eigendom waren van Defensie, zoals het Ballooërveld en het Holtingerveld. De bezuinigingen dwingen ook tot bezuinigingen op toeristische voorzieningen, zoals onderhoud van wandel- en fietspaden, uitkijktorens, picknickbanken en bezoekerscentra.

Loop mee!
Op 20 februari organiseren we in Drenthe een wandelmanifestatie op het Dwingelderveld. Loop ook mee! Kijk op www.warmlopenvoornatuur.nl voor meer informatie.

Natuurestafette
Van 16 tot en met 20 februari trappen we de natuuracties af met een wandelestafette langs Drentse natuurgebieden. Deze gebieden laten zien dat investeren in de natuur werkt en nodig blijft. Kijk op www.warmlopenvoornatuur.nl voor een verslag in beeld en tekst van deze wandelingen (vanaf 16 februari op de website).

Teken voor natuur
Om de politiek duidelijk te maken dat natuur het waard is om in te blijven investeren, zamelen we ook handtekeningen in. Via de website kan iedereen online zijn of haar handtekening plaatsen voor natuur in Drenthe! Ook kinderen kunnen van zich laten horen: zij kunnen een kleurplaat downloaden en opsturen.

Word vriend van Gradus Das
Voor deze campagne tekende cartoonist Rick van Duuren onze mascotte Gradus Das. U kunt Gradus volgen via Twitter of vriend van hem worden op Facebook of Hyves. Hiermee steunt u de campagne en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten.

Meer informatiewww.warmlopenvoornatuur.nl ContactpersoonJudith Boekel (j.boekel@nmfdrenthe.nl)