Wij lopen warm voor natuur!

1 februari 2011

Wij lopen warm voor natuur!

Met de Statenverkiezingen voor de deur roept een coalitie van natuur- en milieuorganisaties in Drenthe iedereen op om warm te lopen voor natuur. De organisaties vragen inwoners en politieke partijen om hun groene hart te laten spreken. De Drentse natuur is het waard om in te blijven investeren!

Vanaf half februari organiseert de coalitie hiervoor een reeks activiteiten. Ook zamelt de coalitie handtekeningen in om daarmee de nieuwe Provinciale Staten op te roepen zich in te zetten voor behoud en versterking van natuur in Drenthe. In de coalitie werken Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, IVN, Landschapsbeheer Drenthe en Natuur en Milieufederatie Drenthe samen.

Het nieuwe kabinet heeft de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid bij de provincies neergelegd. Tegelijkertijd is er veel minder geld voor natuurbeleid en plattelandsbeleid in het algemeen. De keuze van het kabinet om drastisch te bezuinigen heeft harde gevolgen voor het beheer en de verbetering van de natuur in Drenthe. Dat is slecht voor de planten en dieren die er leven, maar ook voor de economie. De natuur is de basis voor het toerisme in de provincie, dat een groeiend aandeel heeft in de economie. Vooralsnog wordt het totale plattelandsbeleid met 60% gekort. Voor natuurbeleid is dit 40%.

Bezuinigingen
In Drenthe betekent dit onder meer dat de hermeandering van de Hunze niet kan worden afgemaakt. Door het schrappen van de robuuste verbindingen zal de verbindende functie van de Vledder Aa, tussen het Drents-Friese Wold en de Wieden-Weerribben, niet kunnen worden gerealiseerd. In het Reestdal kan de verdroging van de natuur niet worden opgeheven. Het is zelfs nog onduidelijk of er geld overblijft voor het beheer van bestaande natuurgebieden die voorheen in eigendom waren van Defensie, zoals het Ballooërveld en het Holtingerveld. De bezuinigingen dwingen dan ook tot het maken van keuzes in het onderhoud van wandel- en fietspaden en voorzieningen zoals uitkijktorens, picknickbanken en bezoekerscentra.

Loop mee!
Op 20 februari organiseren de natuurorganisaties in Drenthe een wandelmanifestatie op het Dwingelderveld. Hiermee willen we laten zien dat mensen in Drenthe warmlopen voor natuur. Vanaf zes locaties wandelen we naar het bezoekerscentrum, waar tussen 14.00 en 15.00 uur de gezamenlijke manifestatie plaatsvindt. Kijk op www.warmlopenvoornatuur.nl voor meer informatie.

Natuurestafette
Als opwarmer voor de manifestatie op 20 februari starten we 16 februari met een wandelestafette langs Drentse natuurgebieden. Deze gebieden laten zien dat investeren in de natuur werkt en nodig blijft. Tijdens de estafette vraagt de coalitie belanghebbenden en bestuurders om hun standpunten naar voren te brengen. Zij verbinden letterlijk de natuur via de natuurestafette. De gesprekken worden in beeld en tekst later uitgezonden via www.warmlopenvoornatuur.nl.

Teken voor natuur
Om de politiek duidelijk te maken dat natuur het waard is om in te blijven investeren, zamelen we ook handtekeningen in. Via de website kan iedereen online zijn of haar handtekening plaatsen voor natuur in Drenthe! Ook kinderen kunnen van zich laten horen: zij kunnen een kleurplaat downloaden en opsturen.

Word vriend van Gradus Das
Voor deze campagne tekende cartoonist Rick van Duuren onze mascotte Gradus Das. U kunt Gradus volgen via Twitter of vriend van hem worden op Facebook of Hyves. Hiermee steunt u de campagne en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten.