Whitelabelconstructie voor lokale energieleveranciers stopgezet

8 februari 2013

Whitelabelconstructie voor lokale energieleveranciers stopgezet

Het ‘whitelabel’ was voor veel lokale energie-initiatieven een uitkomst om zonder eigen vergunning stroom te kunnen leveren aan hun klanten. De NMa roept deze –wettelijk niet toegestane– situatie nu officieel een halt toe. Belangrijke aanleiding is het verkrijgen van meer transparantie. Een uitgeklede versie van de leveringsvergunning moet uitkomst bieden om de identiteit en eigenheid van lokale energiebedrijven te bewaren en decentrale energie een kans te geven.

Whitelabels zijn bedrijven (lokale energie-initiatieven) die energie verkopen onder hun eigen naam, gebruikmakend van de vergunning van een ander energiebedrijf. Zo kunnen zij de inkoop van energie en de backoffice (klantregistratie, facturering etc.) uitbesteden. Hierdoor was het voor klanten van lokale energiebedrijven niet altijd duidelijk van wie zij hun energie feitelijk afnamen.

Afschaffing whitelabel
Recent maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bekend dat deze wijze indruist tegen de wet. Per 1 april 2013 staat zij deze constructie niet meer toe. Lokale energiebedrijven die gebruik maken van de whitelabelconstructie krijgen tot 1 april de tijd om hun zaken op orde te brengen.

Deze lokale energiebedrijven met whitelabel wordt de volgende keuze voorgelegd: ze leveren via een eigen vergunning (met eigen identiteit) óf hun klanten krijgen energie via een zogenoemde wederverkoop. Verschil tussen de laatste en het whitelabel is dat het onomstotelijk vaststaat door wie de energie daadwerkelijk geleverd wordt.

Terug naar af?
Transparantie is een kernwaarde waarmee lokale energiebedrijven zich onderscheiden van de grotere maatschappijen. Vandaar dat velen dan ook achter de beslissing staan van de NMa om de whitelabelconstructie stop te zetten. Wel is het zaak te bekijken of de huidige vergunningprocedure rond energielevering lokale energiebedrijven niet te veel in de weg staat.

Het aanvragen van een leveringsvergunning is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Door de relatief kleine omvang van het klantenbestand van lokale energiebedrijven, zijn de organisatiekosten om te kunnen voldoen aan de huidige vergunningseisen voor energielevering vaak niet rendabel.

Versoepelen leveringsvergunning
Samen met partners als de andere natuur- en milieufederaties, Hier opgewekt en e-Decentraal pleiten wij voor een uitgeklede versie van de huidige leveringsvergunning. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de ruimte die de elektriciteitswet biedt om te experimenteren. De ervaringen met de uitgeklede leveringsvergunning kunnen weer gebruikt worden om de wetgeving meer in te richten naar een decentrale energievoorziening.

Workshop klantenwerving Servicepunt
Of initiatieven nu een eigen vergunning aanvragen of via wederverkoop energie leveren, klanten werven blijft een vak apart. In april/mei van dit jaar organiseert het Servicepunt een noordelijke workshop over dit onderwerp. Wilt u op de hoogte worden gehouden over deze workshop, dan kunt u een e-mail sturen naar servicepunt@nmfdrenthe.nl.

Meer informatie