Welke locaties moeten mooier? Denk mee op Wij maken het Mooier.nl

18 mei 2015

Welke locaties moeten mooier? Denk mee op Wij maken het Mooier.nl

Sinds december 2014 hebben inwoners van Drenthe locaties op de kaart www.wijmakenhetmooier.nl gezet die in hun ogen mooier kunnen. Alle 22 meldingen zijn door ons nader bekeken en vervolgens hebben we  daaruit 12 locaties geselecteerd die goede mogelijkheden bieden voor verdere uitwerking. Maar voor we verder gaan willen we eerst graag uw mening horen over de meldingen. Heeft u aanvullende informatie? Bent u het eens met deze melding en/of heeft u zelf al ideeën over hoe deze plek mooier zou kunnen worden gemaakt? Op www.wijmakenhetmooier.nl kunt u dan vanaf 27 mei bij elke melding uw waardering, aanvullende informatie en ideeën kwijt.

Wij vragen ook professionals om hun kennis en expertise op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, stedenbouw en architectuur in te brengen. Met betrokkenheid van inwoners en professionals willen we uiteindelijk een aantal uitdagende ontwerp-opgaven gaan uitwerken.

Een aantal van de eerdere meldingen hebben we nu van de kaart gehaald. Dit betrof vraagstukken die beter in een ander kader kunnen worden opgepakt, of er bleek inmiddels al aan te worden gewerkt. Wij hebben de melders hierover geïnformeerd.

Mocht u nog een locatie kennen die kan worden verbeterd en nog niet op de kaart staat, dan kunt u deze ook nog steeds melden. Kijk op www.wijmakenhetmooier.nl en geef uw mening of meld een locatie! Vanaf 27 mei kunnen inwoners van Drenthe dan hun mening geven over deze, en andere locaties.

‘Wij maken het mooier’ is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Libau. Beide organisaties zetten zich in voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe en hebben elkaar opgezocht om daar de komende jaren samen met professionals en betrokken inwoners werk van te maken.