Water Natuurlijk scoort het beste als het om natuur en milieu gaat

14 november 2013

Water Natuurlijk scoort het beste als het om natuur en milieu gaat

Waterschapsverkiezingen Vechtstromen

Van woensdag 13 november tot dinsdag 26 november zijn er vervroegde verkiezingen voor het Waterschap Vechtstromen. Dit nieuwe waterschap bestaat uit de gefuseerde waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Natuur en Milieu Overijssel heeft de verkiezingsprogramma’s van de 8 deelnemende partijen doorgenomen om te zien hoeveel belang zij aan natuur, milieu en duurzaamheid hechten. Daarbij scoort Water Natuurlijk duidelijk het hoogst. De Ouderenpartij hecht het minste belang aan natuur, milieu en duurzaamheid.

Natuur en Milieu Overijssel heeft de partijprogramma’s voor de waterschapsverkiezingen doorgenomen op verschillende aspecten, zoals de beleving van water en natuur, schoon water, aandacht voor bestrijding van verdroging, het vasthouden van water en het belang van duurzaamheid en energiebesparing. Opvallend is dat bijna alle partijen veel aandacht hebben voor de beleving van water: vrijwel elke partij benadrukt het belang van schoon water en een mooie waternatuur om van te genieten. De partijen zijn echter lang niet zo eensgezind als het gaat om het treffen van maatregelen om het water schoner te maken en om het waterpeil in natuurgebieden weer op de gewenste hoogte te brengen.

Bent u benieuwd naar de eindscores van alle deelnemende partijen?
Kijk dan naar het overzicht van Natuur en Milieu Overijssel (pdf).