Wandelroute Landschapsverhalen Ruinerwold

31 augustus 2011

Wandelroute Landschapsverhalen Ruinerwold

De wandelroute Ruinerwold vormt één van de landschapverhalenroutes die wij samen met bewoners hebben ontwikkeld. De route vertelt het verhaal van het slagenlandschap rond Ruinerwold. Vanaf 9 september is de wandelroute te downloaden en bijbehorend beeldmateriaal te bekijken.

Moeras
Zoals bijna alle plaatsen aan de rand van het Drents Plateau, lag ook op de plek van Ruinerwold één groot en ondoordringbaar moeras. Het land was er nat, drassig, onvoorspelbaar en onherbergzaam. Niemand kon en wilde wonen op deze “woeste gronden”. Er zijn dan ook geen sporen van bewoning in de prehistorische tijd. Pas in de 9e eeuw gingen mensen zich beetje voor beetje vestigen in dit gebied.

Landschapsverhalen
Met het initiatief Landschapsverhalen leert u het verhaal van het huidige landschap rond Ruinerwold kennen. U ontdekt hoe de eerste bewoners het land vormgaven en u vindt restanten uit de ijstijd. De verhalen van het landschap, verteld door de huidige bewoners, zijn vastgelegd in een wandelroute.

Eerste bewoners
De eerste bewoners vestigden zich op de hogere zandkoppen. Hier is het hoevenlandschap ontstaan. Maar het zo typerende slagenlandschap ontstond pas toen in de twaalfde eeuw toen Otto van Ruinen opdracht kreeg van de bisschop van Utrecht om het moerasgebied van Zuidwest Drenthe te ontginnen. Sindsdien is het landschap rond Ruinerwold onherkenbaar veranderd en geschikt gemaakt voor onder andere bewoning en beweiding.

Zandrug
De mensen gingen wonen op een lange zandrug, waar tegenwoordig de Dokter Larijweg ligt. Vanaf die zandrug werd het gebied ontgonnen. Elke bewoner kreeg aan het pad, dat nu de Dr Larijweg is, een bepaalde breedte toegewezen, van waaruit het land in opstrekkende kavels ontgonnen en geëxploiteerd mocht worden. En zo werden de kilometerslange afwateringssloten gegraven. Deze zijn heel kenmerkend voor het slagenlandschap van Ruinerwold. De sloten liepen van beek tot beek, want het recht van opstrek gold tot aan het riviertje. Wanneer boeren stopten met hun bedrijf en de kinderen het overnamen werd op dezelfde slag een nieuwe boerderij gebouwd, van waaruit de kinderen het bedrijf verder voortzetten.

Pingoruïne
Het moeras is lang verdwenen, maar vlakbij Ruinerwold is nog wel een restant uit de ijstijd goed zichtbaar. Het dorpje Berghuizen dankt zijn naam aan de heuveltjes in het landschap. Deze zijn ooit opgeduwd door een ijslens. Het restant, de pingoruïne, ligt er nog steeds in de vorm van een idyllisch meertje. Dit meertje heeft de naam Trekgat gekregen, omdat het veen dat eerst in de pingoruïne gegroeid was, er uitgetrokken is.

Route
Op onze website kunt u vanaf 9 september de route downloaden. De bijbehorende teksten en het beeldmateriaal, waaronder interviews en oude foto’s zijn dan ook op de site te bekijken. Vanaf het voorjaar van 2012 is de route ook te bewandelen met een smartphone met GPS-functie.

Meer informatie
Vanaf 9 september is de wandelroute Landschapsverhalen Ruinerwold te downloaden op www.nmfdrenthe.nl/landschapsverhalen.