Voorlichting over duurzame onkruidbestrijding blijft nodig

7 september 2018

Voorlichting over duurzame onkruidbestrijding blijft nodig

Het blijft nodig om inwoners uit het Drentsche Aa-gebied bewust te maken van  milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Uit twee onderzoeken blijkt dat er regelmatig glyfosaat en andere schadelijke middelen gebruikt worden, vermoedelijk heeft dit te maken met tuinonderhoud.

Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen werken gezamenlijk aan een programma om vervuiling van de Drentsche Aa tegen te gaan.  ‘Dat is nodig, want er worden nog steeds overschrijdingen gemeten van diverse stoffen bij het innamepunt. Het water uit de Drentsche Aa wordt door meer dan 200.000 mensen als drinkwater gebruikt, bijvoorbeeld in de stad Groningen. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, wordt samengewerkt met omliggende gemeenten, inwoners, bedrijven en agrariërs. In februari dit jaar bleek tijdens het symposium – dat de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met Women Engage for a Common Future (WECF) organiseerde – ook dat extra inspanningen nodig zijn om bestrijdingsmiddelen in Drenthe terug te dringen (kijk hier voor meer informatie).

Belang van duurzaam tuinonderhoud
Ook Assen watert voor een groot deel rechtstreeks af op de Drentsche Aa. Uit het onderzoek daar is gebleken dat glyfosaat en AMPA (het afbraakproduct van glyfosaat) regelmatig aangetroffen worden. Glyfosaat is een werkzaam bestandmiddel in de onkruidbestrijder Round Up. Andere, vaak aangetroffen stoffen zijn MCPA, MCPP en Fluroxypyr (Primstar). Dit zijn allemaal onkruidbestrijdingsmiddelen. Het aantal keren dat stoffen worden aangetroffen, is in de loop van de jaren gelukkig minder geworden. Om dit zo te houden, blijven de samenwerkende partijen investeren in goede communicatie met inwoners uit het Drentsche Aa-gebied. Op zaterdag 8 september staan we daarom ook op de WMD Waterdag.

Voorlichting blijft hard nodig
Ook uit vergelijkbaar onderzoek door het Brede Overleg Kleine Dorpen (BOKD) en Waterbedrijf Groningen blijkt dat diverse inwoners uit het Drentsche Aa-gebied nog altijd schadelijke chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit is zorgelijk. Daarom blijven de partners zich sterk maken voor goede voorlichting over duurzame en milieuvriendelijke onkruidbestrijding.

Meer weten over duurzaam tuinieren?
Kijk dan op onze website, hier vind je onze tips over gifvrij tuinieren.