Vooraankondiging Zonneparken passend bij Drenthe

24 april 2018

Vooraankondiging Zonneparken passend bij Drenthe

In Drenthe zijn veel plannen voor zonneparken en er komen er steeds meer. Een ontwikkeling die bijdraagt aan een energieneutraal Drenthe, maar het moet wel in samenspraak met omwonenden en passend in het Drentse landschap. De vraag hoe je dat gezamenlijk realiseert, staat centraal bij deze bijeenkomst.

We staan eerst stil bij de opgave en huidige ontwikkelingen rondom zonneparken in Drenthe. Vervolgens gaan we nader in op de twee belangrijkste vragen, die door vele betrokkenen worden gesteld:

  1. Hoe zorgen we voor brede acceptatie en bij voorkeur participatie door omwonenden? Wat kan een lokale energiecoöperatie daarin betekenen?
  2. Welke aanpak en kaders zijn essentieel om zonneparken zo te (laten) realiseren dat ze passen bij het landschap?

Naast presentaties van oplossingen uit de praktijk, is er ruimte voor uitwisseling en discussie.

Doelgroep: medewerkers en bestuurders van gemeenten, lokale energiecoöperaties, provincie of netbeheerders.
Wanneer: donderdag 24 mei, van 13.30 – 17.00
Waar: Dorpshuis Bastogne, Ansen

Meld u nu alvast aan. Het volledige programma sturen we u in de week van 14 mei.